Víme, co Roztoky potřebují

Blog, Strana 10

Vily čp. 110 a 125 v Tichém údolí – diskuse o jejich využití

V rámci 6. zasedání Zastupitelstva města Roztoky (dále též ZM) ve středu 27. května 2015 se jedním z hlavních bodů stalo projednání funkčního využití vil čp. 110 a 125 v Tichém údolí, k němuž bylo přijato příslušné usnesení. Za klíčový moment celého jednání a zároveň za důležitý vzkaz obyvatelům měs...

Domněnky a pocity v kauze Nádražní 23 v Roztokách u Prahy

Předem svého příspěvku bych se chtěla všem čtenářům ospravedlnit, že není mým cílem zatěžovat stránky Odrazu zbytečnými polemikami. Naopak bych je chtěla ujistit, že záměrem každého mého příspěvku vždy bude čtenáře konstruktivně seznamovat s tématy, která jsou pro současný i budoucí život ve městě k...

Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy aneb Náš vztah k urbanizované krajině

Ve dnech 10. září až 31. října 2014 se poněkud stranou pozornosti odehrála ve Středočeském muzeu v Roztokách zajímavá panelová expozice pod názvem "Jaké by to bylo?". Expozice prezentovala diplomovou práci Ing. arch. Pavly Danešové, která ji v letním semestru 2014 předložila na Ústavu památkové péče...

Zámeček v Tichém údolí?

Začátkem léta, kdy byl pořádán den otevřených dveří v nově zrekonstruované vile čp. 125 v Tichém údolí, jsem byla zrovna na dovolené, a tak jsem musela počkat na září, kdy se konalo slavnostní otevření. O prohlídku projevil zájem i můj manžel, a tak jsme po jeho pracovních povinnostech v Kolíně spěc...

Žalov před 100 lety – podobnost čistě náhodná

Když jsem pročítala žalovskou kroniku, nemohla jsem si nevšimnout, že rok 1920 se malinko podobá tomu letošnímu. Ten rok se konaly volby, ne však do krajských zastupitelstev a do Senátu jako letos, nýbrž do obecních zastupitelstev. Volby se konaly 28. ledna a nejsilnější stranou byla sociální demokr...

Život na staveništi

Stavba nové školy v Žalově od samého začátku velmi zatěžuje život občanům v této oblasti. Prach, hluk, nákladní auta si krátí cestu a jezdí v těsné blízkosti rodinných domků, místo aby jezdila po cestě k tomu určené, zemina z výkopů nahromaděná na soukromých parkovištích. To je jen malý výčet toho, ...

Nahoru
62 položek celkem