Víme, co Roztoky potřebují

Kandidátka 2022

Na naší kandidátce jsou aktivní občané, kterým jde o dlouhodobý rozvoj města ve prospěch jeho obyvatel.

Naši zastupitelé budou prosazovat, iniciovat a podporovat vše, co přinese zlepšení životní úrovně občanů našeho města, protože otevřenou komunikací umíme najít společnou cestu.

Budeme investovat do smysluplných věcí a promyšlených projektů.

 

 

   1. Eva Sodomová

 

Realizace průtahu městem
Prosadíme kompletní rekonstrukci páteřní komunikace s okružními křižovatkami a obnovu navazujících komunikací v majetku kraje na území města. 
Chceme aktivně jednat se Středočeským krajem o obnovení prací na projektu rekonstrukce. Budeme sledovat zájmy občanů tak, aby projekt i jeho realizace neměly negativní dopady na obyvatele Roztok.

 

 2. Iva Bartizalová
Vybudování nových oddychových, okrasných zelených ploch a revitalizace parků, alejí a další veřejné zeleně
 
Najdeme vhodné plochy veřejné zeleně k vytvoření parků, do kterých navrhneme výsadbu přírodních trvalek, nových stromů a keřů. Naším záměrem je posílit druhovou diverzitu městského prostředí, oživit parky a jejich proměnlivost v průběhu roku a v neposlední řadě vytvořit stanoviště pro četné druhy hmyzu a jiných živočichů. Instalujeme další lavičky a herní prvky pro děti. Aktivně se zapojíme do hledání dotačních titulů a programů z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místních rozvoj a dále dotační tituly na státní a unijní úrovni.

 

 3. Jan Macháček

 

Vyhledávání a využívání dotačních titulů a programů

Soustředíme se na aktivní vyhledávání a využívání dotačních titulů a programů jak pro zajištění efektivního městského hospodaření, tak pro podporu rozvoje města ve všech jeho segmentech. Jde nám o čerpání na všech úrovních (krajská, státní, EU).

 

 4. Petra Lichnavská

 

Pobídky pro lékaře i návazné zdravotnické a sociální služby

Budeme usilovat o vytváření vhodných pobídek pro lékaře i návazné zdravotnické a sociální služby. Podpoříme rozšiřování městského majetku tak, aby tyto služby mohly být zajišťovány v dostatečné míře i dostupnosti.

 

 5. Jitka Šrejberová

 

Obnova komunitního života v Roztokách a Žalově - volnočasové centrum

Žalov se dlouhodobě potýká s omezeními komunitního života z důvodu nedostatečné infrastruktury pro setkávání a kulturní život občanů. Nalezneme proto vhodné místo k vybudování zázemí pro setkávání v Žalově (volnočasové centrum). Najdeme také způsoby zlepšení kvality inženýrských sítí, podpory a rozvoje služeb a občanské vybavenosti.

 

 6. Milan Štochel

 

Spoluúčast developerů na infrastruktuře města a její obnově

Vždy podpoříme transparentní jednání s developery, vedoucí k jasně definované a vymahatelné smluvní dohodě o jejich podílu na všech aspektech výstavby, které přináší a se kterými se pak město nákladně vyrovnává v dopadech na stávající infrastrukturu (vodní hospodářství, kanalizace a jiné sítě).

 

 7. Lenka Herzingerová

 

Nový dům seniorů na pozemku města v Žalově

Vzhledem k demografickým trendům posledních desetiletí dochází ve společnosti k výraznému nárůstu podílu starší generace.

Pro spokojený život seniorů je nutné nejen zajistit odpovídající ubytovací kapacity, ale začlenit je do fungujícího města. Umístění stavby v blízkosti ZŠ Cihelna v Žalově je ideálním místem pro setkávání generací. Stavba musí být citlivě zakomponována do současné zástavby a respektovat přírodní a krajinné prvky v dané lokalitě.

 

 8. Viktor Sodoma

 

Rozvoj městské knihovny

Podpoříme rozvoj městské knihovny jako důležitého kulturního a vzdělávacího centra města, včetně vybudování jejího nového, důstojnějšího objektu s vybavením 21. století. Zajistíme vznik její moderní pobočky v rámci námi navrhovaného volnočasového centra v Žalově.

 

Naši další kandidáti 

  9. Ivan Bartizal
10. Ivan Fritz
11. Pavel Bečvář
12. Lenka Vozková
13. Jindřich Bečvář
14. Lumír Nachmilner
15. Antonín Sádlo
16. Milan Valek
17. Tomáš Kratochvíl
18. Vladimír Fučík
19. Jarmila Rysplerová
20. Daniel Mička
21. Karel Vlček

 

 

Letak=plakat-8