Víme, co Roztoky potřebují

Co se nám podařilo

 

1.  Zabránili jsme výstavbě supermarketu v blízkosti školy

 1. Iniciovali jsme petici proti plánované výstavbě LIDLu v Cihelně, kde jsme upozorňovali na nesoulad mezi školským zařízením a supermarketem, jakožto potencionální rizikový faktor, ale zároveň jsme zástupcům LIDLu osobně představili další dva majitelé pozemků, na kterých by supermarket LIDL mohl vzniknout. K dohodě mezi obchodníky došlo a supermarket by měl vyrůst v blízkosti MHD, u křižovatky Na rozcestí.

2.  Povedlo se nám zabránit devastaci Žalovské aleje developerem pod vodárnou

 

3.  Pomáháme občanům s jejich problémy

 1. Iniciovali jsme zpevnění části opěrné zdi podél toku Potoky, která se průběžně bortila po několika prudkých deštích a tím ohrožovala nejen chodce, ale i stabilitu celé opěrné zdi a nedalekého domu.
 2. Opakovaně jsme upozorňovali zástupce města, městskou policii, dobrovolné hasiče, stavební úřad i majitele pozemku, že firma Královské lesy, zavážející zemník, postupuje v rozporu s vydaným stavebním povolením a to: a) znečišťování ovzduší nevhodným pálením-polévaní naftou, b) opakovaným ponecháním hořícího ohně bez dozoru v blízkosti sousedních domů v nočních hodinách  c) kácení vzrostlých dřevin na městském pozemku, d) příliš vysoká zavážka zeminou-špatné zaměření jejich pozemku, e) skládkováním azbestového materiálu, f) poškození plotu a stromů na sousedícím pozemku

4.  Poukázali jsme na nekalé praktiky developerské firmy a tím přispěli do městské pokladny

 1. Upozornili jsme úřad na dlouhodobé, nedovolené užívání městského pozemku k deponii zeminy stavební firmou Ridera
 2. Po projednání v zastupitelstvu byla firma vyzvána k uhrazení dlužné částky

 

5.  Podporujeme smysluplné projekty (silnice, chodníky)

 1. Podpořili jsme obě okružní křižovatky, které budou součástí nového průtahu městem a nadále usilujeme o započetí stavby silnice.
 2. Iniciovali jsme nové a moderní info tabule v oblasti Řivnáč, proto jsme vytvořili prezentaci s návrhem textu, obrázků a umístění. Náš návrh byl vzat v potaz.

 

6.  Zasloužili jsme se o vznik keřové aleje a fontánky u vodárny

 1. Zvelebení oblasti nad vodárnou v Žalově, která je využívána k volnočasovým aktivitám 
 2. Přibyla fontánka, lavičky a koše 
 3. Nová protivjezdová zábrana

 

7.  Pořádáme veřejné akce, některé již tradiční

 1. Vánoční zpívání o Sodomů
 2. Rozsvícení vánočního stromu v Žalově
 3. Zapojujeme se do celorepublikové akce Ukliďme Česko a v Roztokách organizujeme úklid vybraných lokalit
 4. Výstup na Řivnáč
 5. Zapojili jsme se též do celorepublikové akce Keltský paragraf 

 

8.  Navrhli jsme nový název "Žalovská alej"  pro stromořadí vedoucí od poloviny pole v oblasti Vršků až po stromořadí pod vodárnou

       a tím pádem bude snazší o tyto stromy pečovat, neboť jsou zaznamenány na úřadě.