Víme, co Roztoky potřebují

Žalov a koaliční smlouva

V minulém čísle Odrazu zveřejnily vítězné volební strany TOP 09 a Sakura svou koaliční smlouvu, která v mnoha bodech koresponduje i s našimi body programu. Je to přirozené, neboť v menších městech jsou zájmy stran a hnutí velmi podobné. Jsem tomu ráda, protože některé projekty navrhované v této smlouvě se mi líbí a určitě pro ně zvednu ruku. V tomto dokumentu jsem však našla jeden velký nedostatek. A tím je nepoměr investic pro Roztoky a investic pro Žalov. Možná mi řeknete, že to nemůžu srovnávat, že Roztoky jsou větší a mají více obyvatel. Ale mohu. Žalov, jak všichni víme, se velmi rychle rozrůstá. Masivní výstavba, která zde probíhá má za následek velký nárůst obyvatel. 

 

Po dostavbě Panenské II., Dubečnice a posléze Horního Žalova se velmi rychle blížíme k počtu obyvatelstva Roztok, avšak soustředěného na menším území s nedostatečnou, nebo spíše žádnou občanskou vybaveností. Zatím, co v Roztokách koaliční smlouva navrhuje komunitní centrum, revitalizaci několika parků a jeden park zcela nový, lesopark, dopravní hřiště nebo biotop s možností koupání, Žalov si může o takovýchto vymoženostech nechat jenom zdát. Máme okolo sebe jen staveniště, prach a hluk. Nemáme žádný sál nebo komunitní centrum, nemáme jediný park, kde by se mohli lidi setkávat, odpočívat, sportovat. Maminky zde chodí na procházky s dětmi podél silnic, kde je stále větší provoz a kde děti musí dýchat vzduch zamořený výfukovými plyny. A pokud se tomu chtějí vyhnout,vyberou variantu Holý vrch, kde tlačí kočárky mnohdy bahnem a s malou možností se vyhnout autům, která zde jezdí i když je zde značka Zákaz vjezdu, několikrát přemalovaná neznámým pachatelem na dvacítku. Takové jsou poměry u nás v Žalově. Žalov, bez nadsázky, se stal od r. 1960, kdy se spojil s Roztoky, Popelkou. Kdo alespoň někdy projíždí Žalovem, musí vidět, že se podobá spíše průmyslové zóně. Nemluvím o Levém Hradci - to je jiná kapitola. Většina obyvatel, která žije 
v Roztokách, ráno odjede za prací do Prahy a večer se vrátí stejnou cestou domů. Málokdo zavítá 
do Žalova a proto mnoho roztockých občanů ani neví, jak tady žijeme.

 

Tento stav bychom (Cesta pro město) chtěli s vaší pomocí a samozřejmě jednáním s koalicí napravit. Jsem ochotná se věnovat a připravit návrhy, případně i studie dvou nejdůležitějších projektů, které Žalov potřebuje. To je kulturní dům nebo komunitní centrum a park. Pro parkové propojení Žalova a Roztok se nabízí volnočasová oblast Holý vrch, která již dnes slouží občanům k procházkám, cyklistice a jiným sportovním aktivitám. Byl by to náš jediný park a odpočinkové místo pro všechny věkové kategorie. Zatím je to jen sen, ale reálný.

 

Proto chci požádat či dokonce poprosit vás zastupitelé, jak z koalice, tak i z opozice abyste chápali Žalov jako součást našeho města a abyste podpořili projekty a navýšení finančních prostředků 
pro Žalov. Prosím, přemýšlejte o mém návrhu a podpořte jej.

 

Děkuji.

 

Eva Sodomová