Víme, co Roztoky potřebují

Poděkování nejen voličům

Milí občané, milí voliči!

Není náhoda, že sdružení nezávislých kandidátů Cesta pro město vám chce poděkovat za vaši volební účast až v tomto čísle Odrazu. Pro říjnový Odraz byl termín uzávěrky 4.10.2018. Proto bylo pro nás překvapením, že v říjnovém vydání Odrazu byla nejen poděkování za vaše hlasy, ale i články, popisující povolební stav v našem městě, ačkoliv výsledky voleb byly známy až večer 6. října. To je tedy důvod, proč vám děkujeme až nyní, ale za to hned několikrát.

Za prvé, že jste šli k volbám! Účast roztockých občanů byla větší než v jiných městech (55%). Děkujeme vám za účast ve volbách! Je vidět, že lidé přistupují k volbám stále více zodpovědně. My starší si pamatujeme, jak se volilo v době totality, kdy jsme dostali předem vyplněné volební lístky a jednomyslně jsme museli volit ty, které jsme volit nechtěli. Možnost svobodně vyjádřit svůj názor, zakřížkovat svého oblíbence, celou stranu nebo hnutí dle svého uvážení a beze strachu, že budeme za to perzekuováni, jsme v minulosti neměli. Važme si toho a nedopusťme, aby tomu v budoucnosti bylo jinak.

 

To další poděkování je samozřejmě těm, kteří nám věřili a dali nám svůj hlas. Je pravda, že jsme nové uskupení, ale ne tak docela. Navázali jsme na práci a úsilí Ladislava Kantora, předsedy strany Volba pro město, za lepší život v Žalově. Slibujeme, že v tomto úsilí budeme pokračovat i když jsme získali jen jeden mandát. Jako nováčci jsme na něj pyšní a budeme pilně pracovat na našem volebním programu, abychom nezklamali vaši důvěru. I s jedním mandátem jsme okamžitě po volbách iniciovali vyjednávání. Blahopřáli jsme předsedům stran a nabídli naši spolupráci. Měli jsme, mimo jiné, možnost nabídnout svůj jeden mandát TOP 09 a ODS, nebo vyslyšet jasný vzkaz voličů, kteří dali 11 hlasů nezávislým kandidátům (SAKURA, Společně PRO, a CESTA pro město) proti 10 hlasům tradičním politickým stranám (TOP 09 a ODS). Ale protože Sakura si podala ruku s TOP 09 na další spolupráci již ve volební sobotu večer, naše nabídka byla odmítnuta. Bude tedy naše místo v opozici se Společně PRO a ODS, která v nynějším personálním složení je dostatečně silná a myslím, že spolupráce bude jak přínosná, tak příjemná. 
V neposlední řadě chceme poděkovat těm, kteří nám svým podpisem na petičním archu, dali možnost vstoupit do komunální politiky. Jistě si vzpomenete, jak jsme vás oslovovali před Tescem či Albertem, jak jste nás potkávali na Pivních slavnostech či na Roztockých trzích, vysvětlovali jsme vám naše názory a žádali o podpis, který nám umožní demokraticky se postavit vedle velkých tradičních stran a utkat se ve volebním klání. Oproti tradičním stranám jsme si museli financovat všechno sami. Sponzora jsme za sebou neměli. A proto si myslíme, že s tak chudičkou kampaní byl výsledek výborný, a to díky vám-spoluobčanům. Věřte že nasbírat 650 podpisů není zrovna nejlehčí a vy jste nám jich věnovali o stovku více. Děkujeme! Bez vás bychom to nedokázali!

 

A ještě neméně důležité poděkování kapele George&Beatovens.

Součástí naší volební kampaně byl také koncert dnes již legendární kapely George &Beatovens se zpěváky Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou v sále hotelu Academic. Protože nám město nevylepilo plakáty, měli jsme obavy, že sál nenaplníme. Ale protože máme kulturní občany, stačilo nám vylepit plakáty pár dní před koncertem a výsledek se dostavil. Sál se zaplnil, obecenstvo bylo báječné a kapela přidávala. Protože vozím svého manžela na některá vystoupení, znám atmosféru a reakce publika a musím s nadšením konstatovat, že to roztocké publikum patřilo k těm nejlepším. Jen jednu kritiku jsem si musela vyslechnout a to: "Rock and roll zvedá lidi ze židlí a tady se nedalo tancovat." Taková kritika potěší. Na to mohu jen odpovědět "Věřme, že se ještě někdy podaří našeho dlouholetého občana (40 let v Roztokách), populárního zpěváka 60 a 70 let, pozvat i s kapelou do Roztok, dokud ještě hraje. Kapela projela Českou republiku i Slovensko křížem krážem, ale v Roztokách hrála, díky Cestě pro město, poprvé.

Milí občané, ještě jednou děkujeme a přejeme, aby se vám v Roztokách i v Žalově líbilo stále více a ne méně. Mám vás ráda.

Heslo MILUJEME ROZTOKY platí i po volbách.

 

 

Eva Sodomová