Víme, co Roztoky potřebují

Ohlédnutí za Štědrým dnem

Malý plácek, trocha trávy vedle pole, stromeček nazdobený dětmi, cukroví, svařené víno a pár desítek lidí zpívajících koledy - takový pohled se vybavil každému, kdo na Štědrý den procházel ulicí U školky v Žalově. Někteří kolemjdoucí se přidali a atmosféra začínajících svátků se vznášela ovzduším. Sešli se nejen sousedé, ale i lidé ze vzdálenějších koutů Roztok a Žalova, aby si zazpívali koledy s Lenkou a Viktorem a připomněli si zvyky a tradice nejvýznamnějších křesťanských svátků a tím završili dobu adventní.

A tak se již druhým rokem scházíme, abychom přivítali štědrý den a toto setkání se těší stále větší účasti. Je vidět, že to s naší společností není ještě tak zlé a ještě mnozí z nás si uvědomují důležitost a krásu takových setkání. Mezilidské vztahy - něco nehmotného, něco co se nedá vynutit ani koupit. V dnešní době vzácnost. Touha po majetku a bohatství převyšuje radost z obyčejných věcí. Je doba, kdy potřebujeme věci, které nám dříve připadaly zbytečné. Konzumní postoj se šíří do celé společnosti - do trávení volného času, do vztahu k rodině, k výběru přátel a partnerů, k volbě školy, náboženství. Rostoucí spotřeba pouze zakrývá naši vnitřní chudobu, pocit odcizenosti a neuspokojenosti. Konzum působí jako droga, která zbavuje člověka kontaktu s realitou a vede ho do záhuby. Právě proto má naše vánoční setkání velkou lidskou hodnotu, kterou si uvědomujeme a chceme ji chránit pro další léta. Ale jen jedno setkání za rok je málo a proto bychom chtěli zorganizovat v novém roce 2019 několik takových setkání, třeba u táboráku se zpěvem trampských písní, nebo uspořádat besedy s občany pod širým nebem, kde se také dají řešit problémy, vyslechnout rady nebo přijmout pomocnou ruku a s písničkou to bude veselejší.

Rádi bychom si vyslechli i váš názor, názor sousedů, spoluobčanů. Slibovali jsme před volbami, že vám budeme naslouchat a chceme své slovo dodržet. Navrhujeme se scházet každou poslední neděli v měsíci v restauraci Na Vrškách v zimě a v létě pod širým nebem. Napište nám, zda máte zájem o besedy se zástupci sdružení Cesta pro město na našem webu www.cestapromesto.cz nebo na email info@cestapromesto.cz

Vážení spoluobčané, ještě jednou děkujeme, že jsme se sešli v tak hojném počtu a do Nového roku vám přejeme hodně zdraví a štěstí - to ostatní přijde samo.

Eva Sodomová