Víme, co Roztoky potřebují

Nová alej v oblasti Holého vrchu

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat, odpočívat, nebo venčit své mazlíčky. A právě k tomu se nabízí už jen jediné místo v této zastavěné oblasti a to je cesta od vodárny k Holému vrchu a síť polních cest v této oblasti. Tu a tam se najde i nějaký městský pozemek, který by se dal k tomuto účelu také využít. A tak jsme oslovili vedení města a předložili svůj návrh na Odboru životního prostředí.

Návrh představuje realizaci vícedruhového stromořadí s občasným podsazením keřového patra podél západního břehu cesty od vodárny k Holému vrchu. Stromořadí poskytne ochranu před západními větry, v tomto rovném úseku velmi silném, ochranu půdy před erozí, stín z jihozápadní a západní strany a poskytne prostředí pro ptactvo a drobný hmyz. Umístěním laviček a košů se vytvoří příjemné prostředí pro lidi všech věkových kategorií, kteří využívají cestu k procházkám, odpočinku i sportu.

Tento projekt je zatím ve stavu zrodu. Je zapotřebí jednat s majiteli přilehlých pozemků, vybrat správný druh stromů a keřů a hlavně dostatek finančních prostředků. Neméně důležitá je podpora vedení města a zastupitelů. Proto jsem velmi ráda, že zastupitelstvo města uvolnilo finance pro rozjezd tohoto záměru a věřím, že společnými silami dotvoříme zase jednu oblast našeho města. Myslím, že i pan místostarosta Novotný, má k tomuto záměru kladný vztah a to mě opravdu velmi těší.

Eva Sodomová