Víme, co Roztoky potřebují

Veřejné projednání LIDL

V posledním zářijovém týdnu se v zasedací místnosti MÚ sešli zástupci našeho města, Trigemy a Lidlu s občany Roztok, aby si řekli všechna pro a proti k výstavbě supermarketu Lidl v prostorách bývalého Barumu v Žalově.

Diskuze byla celkem klidná a věcná. Argumenty a obavy žalovských občanů byly pochopitelné. Asi nikdo netouží po tom, aby vedle jeho domu vyrostla hala supermarketu a jeho dům rázem ztratil na ceně. Není to ani dobrý soused pro plánovanou školu či v těsné blízkosti stojící školku.

Já však nechci opakovat všechna proti, která již byla napsána v minulém čísle Odrazu. Chci informovat všechny ty, kteří si snad myslí, že žalovští, včetně mě, nechtějí Lidl a že vše dobré odmítáme. Ne, není tomu tak. My chceme Lidl, ale ne na Trigemou a městem navrhovaném, nevhodném místě.

Vím, že není dobré jen kritizovat a vše odmítat. Důležité je hledat řešení. A tak po několika předběžných jednáních s majiteli pozemků jsem navrhla dvě varianty pro umístění Lidlu. Jedná se o pozemky na jedné či na druhé straně křižovatky Lidická-Přemyslovská. Pozemky jsou přímo na hlavní silnici a jejich majitelé jsou ochotni se zástupci Lidlu jednat. Pro Lidl jsou pozemky mnohem lukrativnější a pro občany je toto místo přijatelnější i výhodnější. Ti občané, kteří nejezdí auty, zde najdou i stanici autobusu oproti variantě v Barumu, kde nikdy stanice autobusu nebude.

Ukázalo se, že zástupce Lidlu návrh zaujal a z diskuze, která se vedla po veřejném projednání vyplynulo, že jsou ochotni o něm uvažovat a jednat, jak s majitelem pozemku na Lidické, tak i s vedením města. Ale z této diskuze bylo také patrné, že dlouholetá spolupráce města s firmou Trigema, ať už lepší nebo horší, má pevné kořeny a bylo cítit, že této navržené variantě není nakloněno. A to není dobře. Mělo by myslet a konat tak, aby co nejvíce prospěli svému městu, jeho občanům a jejich potřebám. Věřím, že se město zamyslí nad touto variantou a uzná, že supermarket na hlavní silnici je lepším řešením než v bývalém Barumu.

P.S. SMUTNÁ ZPRÁVA

Ve chvíli, kdy píšu tento článek mě zasáhla smutná zpráva z rádia, že nás opustil náš nejpopulárnější zpěvák Karel Gott. Kolega, se kterým jsem mnohokrát ve svém životě spolupracovala. Vážila jsem si ho jako opravdového profesionála a dobrého, sympatického člověka. Je mi to velice líto. Čest jeho památce.

Eva Sodomová