Víme, co Roztoky potřebují

Keřová alej

V původním projektu jsme avizovali sázení stromů na Holém vrchu podél panelové cesty. Po jednání s vlastníky pozemků a vzhledem k náklonu svahu jsme ustoupili od výsadby stromů. V těchto dnech se dokončuje výsadba keřů (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Prunus spinosa, Sambucus nigra), které v budoucnu vytvoří přirozenou ochranu proti nárazovému větru, budou poskytovat potravu a útočiště pro ptactvo a v době letního žáru částečný stín pro nás všechny. Již v létě byly instalovány 3 lavičky a 2 odpadkové koše, za což děkujeme pánům z Technických služeb.  Celý projekt byl financován městem Roztoky. 

Keře jsou ošetřeny speciálním nátěrem proti okusu zvěří a proti značkujícím psům. Přesto bychom rádi požádali majitelé pejsků, aby nenechali své psí miláčky značkovat v blízkosti nově vysázených keřů či dokonce brali kolík jako aport. Věříme, že se keřová alej stane příjemným místem k trávení volného času nás i přespolních.

Cesta pro město děkuje všem, kteří se na projektu podíleli ať již finančně či fyzicky.

Eva Sodomová