Víme, co Roztoky potřebují

Úvaha o dopravě na Přemyslovské ulici

Chtěla bych poukázat na jeden z nejpalčivějších problémů města Roztoky a to, stále se zhoršující dopravní zátěž. Tuto situaci by měl částečně zlepšit plánovaný průtah městem včetně dvou kruhových objezdů. To však úplně nevyřeší vytíženost vedlejších komunikací. Jednou z nich je hlavní žalovská ulice Přemyslovská. Nájezd z ní na ulici Lidickou je již nyní značně obtížný. Názornou ukázkou dopravní zatíženosti zejména v ranní a odpolední špičce je tato malá statistika pořízená v nedávných dnech.

 

Počet projetých vozidel během ranní špičky:

středa 18.9.2019, 7:50 - 8:50
příjezd Přílepská celkem .......... 330 vozidel
příjezd Přemyslovská celkem ... 125 vozidel z toho odbočí (82 směr centrum + 4 rovně + 39 směr V.Přílepy)

úterý 24.9.2019, 7:12 - 8:12
příjezd Přílepská celkem .......... 438 vozidel
příjezd Přemyslovská celkem ... 158 vozidel z toho odbočí (103 směr centrum + 3 rovně + 52 směr V.Přílepy)

V ranní špičce tedy přijíždí na křižovatku z Přílepské 1 vozidlo v průměru každých 8-11sec,
z Přemyslovské v průměru každých 22-29sec. V případě příjezdu z Přemyslovské, cca 65% vozidel odbočuje doleva, cca 32% odbočuje doprava. Pakliže 2/3 vozidel přijíždějících z Přemyslovské odbočují doleva, určitě by uvedenému směru pomohla kruhová křižovatka. Otázkou je, nakolik by se následně zhoršila průjezdnost Přílepská - Lidická 1.

Musíme brát v potaz budoucí dopravní zatížení lokality Na Panenské II současnou výstavbou (nyní se staví 144 bytových jednotek) a plánovanou další velkou bytovou výstavbou, která zaplní současnou planinu. Z této lokality budou auta vyjíždět buď do ulice Přemyslovská nebo do ulice Na Panenské.

24. 9. 2019 proběhlo veřejné představení projektu supermarketu Lidl, který by měl být postaven v bývalém areálu Barum v Přemyslovské ulici. Obávám se, že tato stavba přinese další dopravní zatížení na již tak exponované komunikaci. Byli jsme srozuměni s tím, že dle statistických ukazatelů supermarket Lidl počítá s příjezdem a odjezdem až 500 aut denně při průměrném hodinovém nákupu a zásobováním 2x denně, neboť si zakládají na čerstvosti potravin.

Čistě hypoteticky si představme ranní situaci v Přemyslovské, když tu bude stát Lidl a naproti komplex školy. Školáci jdoucí do nové žalovské školy, rodiče vedoucí děti do školky, autobusy tam i zpět, chvátající motoristé do práce, spěchající chodci na autobus a k tomu zákazníci supermarketu. Nikde žádný semafor, odbočovací pruh či zpomalovací práh, takže školáci i občané budou vystaveni zvýšenému nebezpečí z provozu aut. Nemluvě o vyšší koncentraci výfukových plynů.

Zvýšeným provozem v ulici Přemyslovská mohou být postiženi i obyvatelé jiných částí Žalova, neboť si řidiči začnou hledat novou alternativu vjezdu na Lidickou, jen aby se vyhnuli křižovatce Lidická - Přemyslovská. Takže začne být rušno i na přilehlých komunikacích.

Dalším aspektem je to, že už teď je vozovka v nevyhovujícím stavu, místy chybí vyvýšený chodník kvůli bezpečnosti chodců. V průběhu výstavby školy bude dále zatěžována těžkou technikou. A po umístění supermarketu do této lokality, s čímž se pojí přísun dalších tisíců aut, bude pro silnici zcela jistě devastující. Jelikož se jedná o komunikaci, která spadá pod Středočeský kraj, tak nehrozí, že by prošla rekonstrukcí v nejbližších letech.

Myslím si, že výstavba supermarketu na tomto místě může mít negativní dopad nejen na dopravní situaci v Žalově, ale i na zdraví občanů žijících v sousedství a dětí navštěvujících novou školu.

1) Statistiku zpracoval Petr Staněk

 

Lenka Vozková