Víme, co Roztoky potřebují

Rozsvícení vánočního stromu v Žalově

I starý Žalov se po letech dočkal krásného vánočního stromu, který je tu nyní ozdobou. Na jeho rozsvícení se dostavilo neskutečně mnoho lidí, což jsme ani nečekali. Toto by, ale nebylo bez zapřičinění několika lidí a já bych jim touto cestou chtěla poděkovat. Začalo to nabídnutím vánočního stromu ze strany města za to děkuji panu Tomáši Novotnému, pozemek na umístění na poskytli majitelé Müllerovi, za usazení, krásné nazdobení a osvícení vděčíme pánům z technických služeb a panu Sládkovi, děkuji také roztockým podnikatelům za výborné pohoštění, krásné perníčky nazdobila Lenka Herzingerová, také Mikuláši, čertovi a andělovi, kteří zpestřili tuto událost, naštěstí žádné dítko nebylo odneseno do pekla, na kytaru nám zahrál Viktor Sodoma, zpěváci byli všichni, abychom nezmrzli, tak římský koš zapůjčila rodina Fučíkova a v neposlední řadě by to nešlo bez  organizace a zpropagování celé této akce, kterou iniciovala Eva Sodomová a Petra Kazdová. Bylo to vydařené a za rok, doufám, že se znovu v tak hojném počtu setkáme.