Víme, co Roztoky potřebují

Z pohledu opozice - škola

Rozvinula se delší debata, ve které většina zastupitelů i přítomná paní ředitelka školy zdůvodňovali, proč tomu tak je a proč by to mělo tak zůstat. Padaly zde důvody, že "srovnání s jinými školami není možné - věci jinde fungují jinak - rozpočet je sestavený účelně a má nějaký smysl - ztratili bychom konkurenční schopnost vůči pražským školám - škola funguje dobře, do toho bych nešťoural, školy si vážíme - učitelé žijí ve velkém stresu - jsou na ně kladeny vysoké požadavky - řeší karantény, testy - pokud ji nepodpoříme, tak nám kantoři utečou". 

Když se podíváme na rozpočty srovnatelných škol, je pro normálního smrtelníka těžké pochopit mnohonásobně nižší částky rozpočtu, než je ten náš. Tak kam by nám kantoři utíkali? Do škol s šestinovým rozpočtem? 

Některé argumenty jsou silné a někdy i přesvědčivé, ale podstata věci, jak správně uvedl pan zastupitel Jandík, je úplně někde jinde. Nejde o to sebrat škole nějaké peníze. Všichni si uvědomujeme, že škola je velmi důležitou institucí, a všichni chceme, aby výuka a výchova žáků byla co nejkvalitnější. Také si uvědomujeme, že poslední dva roky, díky pandemické situaci, mají učitelé mnoho práce a starostí navíc. Testy, karantény, zavírání škol, online výuka, to vše je pro ně velmi stresující a všichni si to dobře uvědomujeme. Ale v tomto případě však mluvíme o tom, zda služby, které si město kupuje, jsou cenově srovnatelné s tím, co kupují jiné školy a co vlastně kupujeme navíc. Proč takový velký rozdíl? Je zcela logické, že kontrola veřejných financí by měla být hlavním zájmem zastupitelů, kterým dali občané svou důvěru. Neměli bychom nikdy zapomínat na to, že nakládáme s penězi daňových poplatníků. 

Nakonec bylo panem zastupitelem Hukem navrženo pozměněné usnesení, ve kterém se žádá, aby vedení školy prověřilo, u škol srovnatelné velikosti v okolí Prahy, zdroje financování mzdových prostředků a náklady na správce sítě. Jsem přesvědčena, že taková zpráva by nám vnesla do věci světlo, a buď by rozprášila pochybnosti, nebo naopak přinesla ponaučení, jak to funguje jinde. 

K prověření však nedojde, protože pro usnesení zvedli ruce jen tři zastupitelé. Ostatní neměli potřebu něco prověřovat. A tak i nadále bude město přispívat škole výše uvedenou částkou, i když má stejné problémy této pandemické doby jako škola, a navíc splácí mnohamilionové úvěry.

Eva Sodomová