Víme, co Roztoky potřebují

Historie a současnost - páteřní komunikace

Stále se snažíme dokončit dílo, které jsme začali před mnoha a mnoha lety - rekonstrukci naší páteřní silnice, jehož projekt je hotový a leží u ledu. Zástupci města slibují tlak na kraj, ale marně. 

Chtěla jsem říci, že se budeme muset asi smířit s tím, že peněz bude opět málo a ta naše babička-silnice bude muset opět počkat. Má od nepaměti smůlu. Již v devadesátých letech 19. století se měla postavit nová silnice, spojující Roztoky se Žalovem, a už v této době to zadrhávalo. Starostové Žalova té doby, Václav Skrčený, Josef Hrdina nebo Josef Chudoba nezabezpečili řádné vedení obecní pokladny a revize jim zjistila mnohokrát manka. Antonín Veselý byl, jako nejbohatší sedlák, ze zákona členem obecního představenstva. Z titulu svého postavení si často vynucoval služby a opatření obce v osobní prospěch a několikrát se s obcí soudil. Situace vyvrcholila v roce 1891, kdy obec měla u okresní hospodářské záložny Smíchov dluh 2 200 zlatých a musela si navíc na stavbu silnice půjčit dalších 4 300 zlatých na dobu 50 let. Protože se hospodaření obce nelepšilo, roční schodek hospodaření se pohyboval okolo 1 000 zlatých, hrozila exekuce. Roku 1900 z rozhodnutí okresního komisařství převzala řízení obce komise s úkolem uvést věci do řádného stavu. No prostě ani v minulosti to neměla naše hlavní silnice lehké. 

V dnešní době, kdy za humny probíhá válka, se však tento problém jeví jako malichernost. Je to jen můj slabý povzdech nad osudem průtahu. (zkráceno)

Eva Sodomová