Víme, co Roztoky potřebují

Stoletá babička - silnice

Všichni jsme si určitě všimli, jak naše město rychle roste. Všude kolem nás, hlavně v Žalově, vyrůstají nové a nové domy jako houby po dešti. Developeři se předhánějí, kdo toho postaví více, prodá více a vydělá více. White Hill, Ridera, Talora, Hypos Plus, Trigema a další stavební soupeři se snaží uzavřít s městem co nejvýhodnější smlouvy pro sebe, poskytovat městu finanční dary, aby se zalíbily, a zastavět každý kousek půdy. Nyní jsou na tahu další developeři. Stavebním firmám Pohl a Medical Management Group se zalíbila lokalita ve spodních Roztokách u nádraží. 

A tak se z malého městyse čítajícího ještě v roce 2001 okolo 5 750 obyvatel stalo s přihlášenými i nepřihlášenými obyvateli bezmála desetitisícové město. S počtem obyvatel samozřejmě narostl i počet automobilů, počet autobusů, počet nákladních aut. Co se však za sto let vůbec nezměnilo, je naše stařičká babička silnice, která musí odolávat stále větší zátěži. 

Již desetiletí se ozývají hlasy volající po rekonstrukci hlavní silnice procházející naším městem. Volal po ní již před mnoha lety lídr strany Volba pro město Ladislav Kantor, dříve člen kapely C&K Vocal, později poradce prezidenta Havla a nakonec člen zastupitelstva našeho města. Nedovolal se a ani se jí nedočkal. Odešel před šesti lety na věčnost a bojím se říci, že cesta na věčnost je reálnější než se dočkat rekonstrukce naší silnice. Před třemi lety jsem po něm převzala štafetu, protože mou prioritou je právě rekonstrukce průtahu. Ačkoli naše sdružení Cesta pro město zůstalo po volbách v opozici a získalo jen jednoho člena do zastupitelstva města, nebránilo to tomu, zajímat se o vše, co se týkalo práce na projektu. Účastnila jsem se jednání projektové kanceláře Phudis se zástupci kraje a města. Projekt pokračoval velmi slibně. Schválila se podoba křižovatek, roztocká serpentina byla rozšířena, skály zpevněny, byly provedeny průzkumné vrty v serpentině, byly pořízeny souhlasy a dohody s majiteli sousedících pozemků, pan místostarosta Hadraba, který tomu věnoval mnoho času a úsilí, psal do našeho periodika Odraz již konkrétní termíny prací na jednotlivých úsecích. Dá se říci, že projekt byl ve finále a nyní jsme čekali už jen na územní rozhodnutí. Tak co se stalo? 

V únoru se konalo na hejtmanství Středočeského kraje setkání zástupců několika obcí s náměstkem hejtmanky pí. Peckové M. Kupkou a vysoce postavenými krajskými úředníky z Krajské správy a údržby silnic, kteří naši rekonstrukci průtahu, jak se říká "zamázli", "odpískali", "odsunuli na druhou kolej", můžeme tomu říkat různě. O této schůzce nás informoval pan místostarosta Novotný již v minulém čísle Odrazu, a jak jsem i jemu řekla - srazilo mě to na kolena - nemohu tomu stále uvěřit. Nejen proto, co vše se pro tento projekt již udělalo, nejen proto, že jsme se dostali téměř k cíli, jak je zmíněno výše, ale také proto, že po krajských volbách se na post hejtmanky dostala jiná osoba než ta, která neměla dobré vztahy s našim panem starostou, a to dává dobrý důvod k podpoření rekonstrukce naší silnice. Nestalo se tak. Opět nás hodili přes palubu. (Musím vysvětlit, že silnice spadá pod Středočeský kraj a opravu financuje kraj). 

V podobné situaci jsou i jiné obce Středočeského kraje. Kladno se před dvěma roky rozhodlo protestovat tím, že osadilo některé rozbité silnice cedulemi upozorňujícími řidiče, že se jedná o krajské komunikace, za které nenese odpovědnost město. Na cedulích byly nápisy "Tankodrom v péči Středočeského kraje" nebo "Řidiči, pozor! Jedete po silnici v péči krajského úřadu". Nic to sice neřeší, ale aspoň řidiči a chodci vědí, kam se mají obrátit v případě nějaké kolize spojené se špatnou silnicí. 

A co bude dělat naše město? 

Ve volebním programu Spojenců pro Středočeský kraj nám pan starosta Jakob společně s panem Teličkou a paní Krumpholcovou slibuje: ... Zkultivujeme a výrazně zmodernizujeme silniční síť. ... Výstavba a oprava silnic musí mít řád a kvalita musí být na prvním místě. ... Středočeské silnice připomínají tankodrom ... to je potřeba radikálně změnit...

A já přemýšlím, jestli měl na mysli také naši silniční síť, náš tankodrom. Chci věřit, že to nebyla jen planá hesla před volbami a že vyjednávání s krajem bude lepší než bylo s paní hejtmankou Pokornou Jermanovou, protože důvod pro rekonstrukci je stále pádnější - bezpečnost. Zvýšením obyvatel v Žalově a nedostatkem občanské vybavenosti musí většina občanů Žalova sednout do auta nebo autobusu, aby si zajela do Roztok do lékárny, k lékaři, do knihovny, na poštu, k bankomatu nebo jen do cukrárny. Silnice se na mnoha místech propadá, je zvlněná, po zimě samý výtluk a serpentina dává pocit jízdy po pražcích. Kdybychom spočítali, kolik stojí každoroční opravy, dostali bychom se za ta léta na dost vysokou sumu. 

A tak si dovoluji apelovat na naše vedení města, a nejen na něj, ale také na všechny zastupitele, aby intervenovali za rekonstrukci průtahu na Středočeském kraji. Vím, že díky velkým výdajům spojeným s pandemií nebude kraj štědrý a bude těžké z něj něco vymámit. Vím, že se nacházíme na pokraji ekonomické krize, ale přesto vyzývám ty, kterým záleží na stavu naší silnice, kteří si nechtějí ničit auta, nechtějí ohrožovat cyklisty, chodce a ani sami sebe, aby se postavili za dobrou věc jakoukoli možnou cestou. Jen stálým a neutuchajícím tlakem na Středočeský kraj můžeme něčeho dosáhnout. Je to přece v zájmu nás všech - řidičů, chodců, zastupitelů a samozřejmě našeho pana starosty.

Eva Sodomová