Víme, co Roztoky potřebují

ŠKOLA + ŠKOLKA = PRIORITY

Posledního zasedání zastupitelstva dne 31.1. se zúčastnili zástupci roztocké školy - paní ředitelka Mgr. Olga Janoušková, zástupci školské rady s předsedkyní Mgr. Lucií Čelikovskou a někteří učitelé. Předložili dobře zhodnocený, ale zoufalý stav školy a prognózu na další léta, kdy se situace bude rapidně zhoršovat. Tento rok budou zápisy prvňáčků v dubnu a škola nebude moci přijmout 22 žáků, pokud nebudou k dispozici další čtyři třídy. Příští rok to bude již dvakrát tolik a další léta, jak znázornily předváděné grafy, údaje z matriky a předběžný odhad nárůstu obyvatel v Roztokách, si můžeme snadno odvodit.

Škola má nedostatek tříd a nedostačující zázemí pro učitele. Ti se o přestávkách tísní v malém kabinetu, kde někteří musí i stát aby se vešli, a na počítačích, které jsou čtyři, se musí střídat. Tyto špatné a nedůstojné podmínky dávají důvod učitelům k odchodu na jinou školu, a to se projeví na kvalitě výuky i na špatné pověsti naší školy.

Ale jaké máme vlastně východisko z této situace? Na radnici se rozvinula bohatá diskuse, ale vše nasvědčuje tomu, že mnoho řešení není. Situace je akutní a najít alespoň čtyři třídy je těžké. Paní místostarostka Šlancarová se ujala urychleného hledání náhradních prostor v budovách, které jsou v majetku města, jako je např. Hudební škola. To je však jen dočasné řešení.

A řešení do budoucna? Již nyní víme, podle propočtu školské rady, že plánovaná škola v areálu žalovského VTP parku je nedostačující. Musela by být nejméně o jedno patro vyšší.

Takže co dál? Postavit novou velkou školu? To by bylo sice řešení, ale tak dlouho nemůžeme čekat. A navíc, město stejně nemá pozemek na kterém by školu postavilo.

Tak tedy držím palce, aby naši zastupitelé našli nějaké řešení, ale nevidím to optimisticky. Víte, posteskla jsem si: "Jakou bychom měli hezkou a velkou školu na místě dnešního pozemku VTP parku v Lidické ulici!" Ale možná, kdyby se jednalo s vedením VTP, třeba by nám vyšlo vstříc a budovu zející prázdnotou by nám za rozumnou cenu prodalo nebo ještě lépe - pronajalo.

A na závěr to nejsmutnější. Rada školy v čele s paní ředitelkou avizovala zhoršující se stav již v červnu roku 2015. Bylo mnoho času na řešení, ale naši radní asi nepovažovali situaci za vážnou. Musely se schválit developerské projekty a zajistit k nim sítě! Tady šlo o byznys, ne o vědomosti dětí a zajištění pracovních podmínek učitelů! Kdy už konečně zastupitelé začnou jednat s developery o tom, jak se budou podílet na rozvoji města, aby zde nerostly jako houby po dešti pouze bytové domy, ale i veřejná infrastruktura? Vždyť za chvíli tu budeme žít jako obyvatelé sídlišť v 70. letech. Jezdíme po rozhrkaných cestách, chodíme po děravých chodnících, budova knihovny je na spadnutí, ale hlavně že schvalujeme další a další výstavbu! O investici 50 milionů do historické vily s nejistým účelem ani nemluvě! Osobně to považuji za nezodpovědnost a někdo by měl za to nést následky. Je však před volbami, tak to nemusíme vyhrocovat, že?

Eva Sodomová