Víme, co Roztoky potřebují

Duben - měsíc bezpečnosti

V době, kdy píšu tento článek jsou teploty pod nulou a jaro v nedohlednu. Snad v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, na které se všichni těšíme. Budeme chodit na procházky, jezdit na výlety a užívat si sluníčka. Ale pozor, duben má své záludnosti. Víme o něm, že je měsícem bezpečnosti a měli bychom si dát pozor na svou jízdu autem, nebo jiným dopravním prostředkem. Dopravní policii budeme vídat na silnicích, či vedle nich, častěji než kdy jindy a také víc, než kdy jindy, bychom měli sledovat dopravní značky, dodržovat povolenou rychlost a řídit se předpisy silničního provozu, abychom se vyvarovali pokutám.

U nás v Žalově se vše odehrává kolem dvou hlavních silnic tj. Přílepská, s návazností
na Lidickou, a Přemyslovská. Dopravní situace zde, by se mohla zdát velmi klidná a bezpečná. Opak je pravdou. Obě dvě nejsou zrovna v dobrém stavu a proto by tudy měli projíždět řidiči
s opatrností. Máme zde mnoho křižovatek s předností zprava, přechody, školku i dětská hřiště, kde by měli řidiči zpomalit svá vozidla. V těchto místech může být nepřiměřená i rychlost
30 km/h., ale často vidíme, že to řidiči ignorují. Nepřiměřená rychlost není jen překročení povolené rychlosti, ale především nepřizpůsobení rychlosti na konkrétní silnici. Nejvíce se nedodržuje rychlost na Přílepské při vjezdu do obce. Tam se auta dostanou na povolenou rychlost většinou až na křižovatce s Přemyslovskou a někdy ani to ne! Doufejme, že se brzy dočkáme rekonstrukce této páteřní silnice i se slíbeným kruhovým objezdem, který by zpomalil auta při vjíždění do obce.

Nejrizikovější skupina jsou však cyklisté, pro které jízda na kole po Roztokách či Žalově je přímo životu nebezpečná. Musím s velkou lítostí říci, že se stále nedaří prosadit více cyklostezek. Chceme se zasadit (VPM), aby při rekonstrukci páteřní silnice města bylo počítáno s cyklostezkou podél této silnice a navázat ji na síť cyklostezek, které by propojili všechny oblasti Roztok a Žalova. Ubylo by mnoho aut, která jezdí krátké vzdálenosti
po Roztokách, aby si např. koupili krabičku cigaret na náměstí nebo léky v lékárně.

No a v neposlední řadě tu máme přednost zprava. Je to jedno ze základních pravidel silničního provozu a právě proto, že v Žalově máme jen dvě výše jmenované hlavní silnice, musíme všude jinde dát přednost zprava. V tom však velmi často chybujeme. Nedávno jsem stála na křižovatce ulic Masarykova a Nerudova. Bylo ráno a provoz byl velký. Sledovala jsem auta, která projížděla touto křižovatkou. Kolik řidičů z deseti si myslíte, že se podívalo vpravo do Nerudovky, aby případně dalo přednost přijíždějícímu vozidlu zprava? Z deseti aut jen dva řidiči! Jiní projeli, aniž si uvědomili, že tady nějakou přednost mají dát. Z toho byly tři maminky, které vezly na zadním sedadle své ratolesti a dvě z nich stihly ještě telefonovat. Je to velmi smutné konstatování. Tomuto jednání napomáhá široká Masarykova ulice se zeleným pásem uprostřed, kde má řidič pocit, že je na hlavní. Na Dopravní komisi jsem navrhovala změnu, aby Masaryčka byla hlavní, ale neuspěla jsem. Jako řidička si myslím, že by to bezpečnosti provozu prospělo.

Prospěly by všechny dobré nápady a připomínky od vás občanů, protože jak v Roztokách, tak v Žalově, máme hodně co vylepšovat. Vy občané nejlépe víte, kde schází značka, kde přechod, kde zrcadlo, nebo kde je díra na silnici. Proto byste měli přispět svým podnětem
ke zlepšení roztocké dopravy. Vaše reálné podněty určitě podpoříme. Přeji hodně ujetých kilometrů po hezkých silnicích bez nehod a bez pokut.

Eva Sodomová