Víme, co Roztoky potřebují

Jak to vidí opozice

Hned na prvních stránkách tohoto měsíčníku můžeme pravidelně najít zprávy z radnice o tom, co se událo na jednání zastupitelstva, na jednáních rady, co se městu povedlo, a výjimečně, co se nepovedlo. Dnes jsem si dovolila přivlastnit toto právo a sdělit, jak to vidí opozice. Abych byla přesnější, tak tedy členka opozičního sdružení Cesta pro město.

Na srpnovém jednání zastupitelstva byla, celkem bez větších námitek, schválena obecně závazná vyhláška k zajištění povinností k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní zeleně. Jejím iniciátorem a navrhovatelem byl pan místostarosta Novotný a ve spolupráci s městskou právničkou paní Houškovou připravili materiál, který se převážně týkal oblasti Řivnáče. Nejsem zastáncem vyhlášek, ale pochopila jsem, že pokud chceme chránit zeleň, pokud chceme udržet čistou krajinu, je tento krok nevyhnutelný. Vyhlášku sice čte málokdo, ale pokud se děje v krajině něco nekalého, přivolaná policie má, na základě této vyhlášky, možnost zasáhnout. 

Horší to bylo se schvalováním usnesení, které navrhl kontrolní výbor a které doporučovalo sankcionovat stavební firmu IPPOS PLUS za špatně fakturovanou zakázku. Bylo namítnuto, že usnesení je špatně formulováno, a tak pan zastupitel Huk navrhl usnesení ve správném znění, nebo aspoň přijatelném. Ale ani to koalice neschválila. Argumentace pana starosty, že by nebylo dobré na mikrofon sdělovat negativní zkušenost s danou firmou, protože v mnoha věcech vyšla městu vstříc a je s ní rozumná dohoda, zní na mikrofon daleko hůře. Špatně vyúčtovanou zakázku v neprospěch města považuji za nepřijatelnou. Viz zvukový záznam z jednání ZM. 

Od jednání k činům

V oblasti Řivnáče a Koláčova budou již brzy umístěny informační tabule, které mají návštěvníky seznámit s historií, faunou a flórou (tak to bylo navrženo) a upozornit na výjimečnost tohoto území, jež je součástí nemovité kulturní památky Řivnáč. Zapracoval na tom pan místostarosta Novotný, který zredigoval texty, a také Odbor životního prostředí v čele s panem Flenerem. Tabule budou jen dvě. Škoda, mohla být ještě jedna na cestě od Úholiček. Zde by měla být také umístěna značka Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, stejně tak jako na začátku dvou přístupových cest ze Žalova.

Na opačné straně Žalova, na rozcestí u vodárny, vyrostlo odpočívadlo s lavičkou a pítkem. Plácek na vyvýšeném místě s výhledem na Roztoky, ke kterému vedou schody a kde se sbíhají dvě polní cesty, na Holý vrch a do Únětic. Tato oblast je stále více využívána k procházkám a volnočasovým aktivitám. Má na tom velký podíl pandemie koronaviru, kdy velká omezení, karantény a zavřené školy vyhnaly lidi do přírody. A tak tady dnes můžeme vidět děti stříkající na sebe vodu v horkém dnu nebo žíznivé pejsky pijící z misky, umístěné ve spodní části pítka. V tomto předškolním období se návštěvnost tohoto místa trochu snížila, ale jakmile se děti a rodiče vypořádají s přípravou do školy, nastane v "žalovském parku" opět šrumec, jako byl na jaře a v létě. 

Podařilo se! 

Na závěr jsem si nechala největší roztockou událost a tou je otevření nové školy v Přemyslovské ulici. Ve středu 1. září se otevřela nová škola za přítomnosti pana starosty Jakoba, radních, zastupitelů, hejtmanky Středočeského kraje pí. Peckové, jejího náměstka pana M. Kupky a dalších hostů. Byli pozváni i školáci, zaměstnanci, odborníci, rodiče i obyvatelé naší obce, které nová škola zajímá. Nechci psát o škole obšírně, neboť toto číslo Odrazu bude jistě přetékat články o škole. Ano, je to velká událost, taková investice se neodehrává často. Budova školy je seskupením inspirativních a příjemných prostor, které dětem umožní vytvářet skupinky, sdílet se, relaxovat, bavit se, vzdělávat se i hrát. Škola by měla umožnit rovněž alternativní způsob výuky. Má příjemnou atmosféru, svého ducha a prvky, které člověka potěší. Proto věřím, že se dětem i učitelům bude v nové škole líbit, a přeji, aby je v tomto roce pandemie obešla velkým obloukem, aby si odpočinuli od všech testů a roušek, aby se mohli plně věnovat učení a dohonili ztráty z minulého roku.    

Eva Sodomová