Stavební a dopravní komise

1. jednání - 14. 1. 2019

Nový městský architekt pan Preštík (?) nám odprezentoval DPR k přístavbě a nové budově školy Zaorálkova. Bude se nejdříve přistavovat na stávající budovu a přestavovat vevnitř, aby škola pohltila jednu paralelku 1. stupně. Projekt počítá do budoucna s i novou budovou pro druhý stupeň na současném hřišti, které by tímto bylo asi z 1/3 zastavěno. Více také na veřejném projednání, které se koná 23. 1. od 18h v zasedačce MÚ.

Argumenty PRO:

  • Cena => Město nemá skoro žádné pozemky (velké už vůbec ne), takže pozemek na tuto školu by se musel koupit. Pozemek to musí být takový, který umožňuje výstavbu obytných budov (cena v Roztokách se pohybuje 5000-10000,- /m2, a navíc škola potřebuje pozemek větší, tudíž cena se pohybuje v řádu desítek milionů.
  • Koupě pozemku "za účelem náhrady" dětského hřiště je o poznání jednodušší a levnější (v tomto případě by se jednalo "jen" o řády milionů a ne o desítky). Město by teoreticky mohlo najít pozemek na dětské hřiště v okolí tohoto stávajícího, i když by se spíše jednalo o přírodní hřiště než o hřiště pro míčové hry s rovným terénem. 
  • Současný sad by měl být i nadále otevřený  pro veřejnost. 

Argumenty PROTI:

  • Někteří občané jsou proti, protože nechtějí bydlet vedle školy.
  • Současné hřiště se stane hřištěm školním a nebude na něj mít veřejnost dále přístup nebo jen v omezené době.
  • Další zastavěná plocha na úkor sportovního vyžití.

Za mě (Renata Bartková)

Projekt se mi líbí.

Líbí se mi myšlenka školy s jednou paralelkou od 1. do 9. třídy. Pro rodiče a děti, které chtějí mít klidnější život. V Roztokách je nyní myslím 18 tříd nebo ještě více mělo by jich tam být 27. 27 x 30 To je bezmála 900 dětí. Takže pro některé děti i rodiče je to příliš velký moloch. Takže žalovská škola by nabízela i tuto klidnější alternativu.(koncepce dle Marie Dvořákové.) 

Mít vedle bydliště školu zase není tak špatné, když si uvědomíte, že provoz je zde od 7:30 do 16 hodin, večer klid a o víkendech také. To většinou jiné projekty nenabízejí.

Dále se jednalo...

pan Hadraba (SAKURA) navrhuje zpoplatnit parkovací místa v Roztokách, která jsou primárně určena jako parkoviště k službám ( lékař, lékárna, obchod), avšak jej často používají rezidenti a parkují zde celý den. Navrhuje 2 hodiny parkování zdarma a pak za poplatek. 

Dále se probíralo vedení cyklostezky dolními Roztokami - konkrétně napojení mezi starou Roztockou silnicí a stezkou za čističkou s napojením na zámek. Kdyby se podařilo napojit stezku zadem do zámku, bylo by to skvělé, protože by se tam přivedli turisté a zahrada by měla také více návštěvníků. Problémem však je protipovodňový val, takže se stezka točí tam a zpátky. Schodiště na val udělat nejde neb je příliš strmé. Projekt vypadá opravdu krkolomně, a to kvůli požadavkům EU a šílenému terénu, který je tvořen nivou řeky s navazujícím valem, který má v některých místech až 10 metrů výšky. 

  • Je to výzva pro projektanty, kterým už to trvá dost dlouho. 
  • Stezka by měla být financována z Evropských zdrojů. Popřípadě by to zafinancovalo SŽDC při rekonstrukci nádraží. 
  • Průjezd cyklostezky pod viaduktem není komisí podporován.

Dále se probíralo povolení pro soukromý dům.