Školy na Žalově

Škola v Zaorálkově ulici

1. Město plánuje rozšíření kapacity školy. 
2. Na veřejném projednání  (leden 2019) se debatovalo o nástavbě školy o 2 třídy, výtvarný ateliér a rozšíření jídelny a modernizace kuchyně, nejednalo se o rozšíření stavby na dětském hřišti. 
3. Zastavení pozemku hřiště je pouze záložní varianta a v tuto chvíli není aktuální. 
Rozhodovat o další variantě bude zastupitelstvo na podzim 2019.
4. Výstavba by měla začít v dubnu 2019 a skončit na podzim 2019 (dle vyjádření starosty) 
5. S výstavbou se počítá za plného provozu, tudíž děti se budou minimálně půl roku učit v nedůstojných podmínkách. 

Škola v místě bývalé Barumky

1. Město odkoupilo část pozemku od Trigemy pro výstavbu nové školy v roce 2018.
2. Vysoutěžená stavební firma nedodržela smluvní podmínky a město proto smlouvu vypovědělo. Nyní bude vypsáno nové výběrové řízení na její realizaci.
3. Původní termín dokončení výstavby byl plánován na rok 2019. 
4. Bohužel se termín výrazně prodloužil a další se nyní plánuje na březen 2019 (dle vyjádření p. Skřivana)
5. Dle nových informací vypovězena smlouva se stávajícími projektanty. Noví projektanti budou mít připravenou prováděcí dokumentaci koncem května 2019, v červnu má proběhnout výběrové řízení na dodavatele a poté by se mělo začít stavět.