Školy na Žalově

Škola v Zaorálkově ulici

6. Na květnovém zastupitelstvu byl předložen k odsouhlasení návrh celkové rekonstrukce elektroinstalace, z důvodů "nevyhovující stav, vyhoření zásuvky" za cenu 1.800.000,-kč bez DPH od firmy, která již přestavbu školy provádí. Tímto město dostalo zastupitele do úzkých z toho důvodu, že paní Dvořáková na tento tristní stav upozorňovala již dříve a město mohlo konat v klidu a dle pravidel. Mohlo již dříve vypsat výběrové řízení na zhotovitele prací. Koalice přehlasovala opozici a tím pádem dává zelenou realizaci záměru za cenu předloženou a bez výběrového řízení. Argumentuje tím, že je to havarijní stav, tudíž se musí konat rychle a navrženou cenu si alespoň ověří, jestli je reálná či přestřelená a dále tím, že práce mohou být vykonány přes tyto prázdniny tj.VII, VIII/2019. Opozice navrhovala, aby byly na příští zastupitelstvo dodány alespoň 2 další rozpočty od jiných firem pro srovnání ceny, což nebylo přijato.

5. S přestavbou se počítá za plného provozu, tudíž děti se budou minimálně půl roku učit v nedůstojných podmínkách.
4. Přestavba by měla začít v dubnu 2019 a skončit na podzim 2019 (dle vyjádření starosty)
3. Zastavení pozemku hřiště je pouze záložní varianta a v tuto chvíli není aktuální. 
Rozhodovat o další variantě bude zastupitelstvo na podzim 2019.
2. Na veřejném projednání (leden 2019) se debatovalo o nástavbě školy o 2 třídy, výtvarný ateliér a rozšíření jídelny a modernizace kuchyně, nejednalo se o rozšíření stavby na dětském hřišti. 
1. Město plánuje rozšíření kapacity školy. 

 
 

Škola v místě bývalé Barumky

1. Město odkoupilo část pozemku od Trigemy pro výstavbu nové školy v roce 2018.
2. Vysoutěžená stavební firma nedodržela smluvní podmínky a město proto smlouvu vypovědělo. Nyní bude vypsáno nové výběrové řízení na její realizaci.
3. Původní termín dokončení výstavby byl plánován na rok 2019. 
4. Bohužel se termín výrazně prodloužil a další se nyní plánuje na březen 2019 (dle vyjádření p. Skřivana)
5. Dle nových informací vypovězena smlouva se stávajícími projektanty. Noví projektanti budou mít připravenou prováděcí dokumentaci koncem května 2019, v červnu má proběhnout výběrové řízení na dodavatele a poté by se mělo začít stavět.
6. ze zápisu z jednání finančního výboru č.3/2019 jsou známy nové termíny, tj. projekt má být hotov v květnu/červnu, v srpnu bude probíhat soutěž na zhotovitele, pak má začít výstavba