Průtah městem

Informace k průtahu městem. Jedná se rekonstrukci ulic Lidická, Nádražní, Přílepská. Tato silnice spadá pod středočeský kraj, ale investorem  záměru nakonec není kraj, ale KSÚS (krajská správa a údržba silnic).

Na naše otázky odpověděl místostarosta Hadraba, který je pověřeným zástupcem města.

Myslíte si, že stihneme vše v termínu? Dotace je prodloužena do konce května?

Připomenu, že celá akce začala někdy v roce 2009, kdy kraj nechal zpracovat první, poměrně velkorysý projekt na rekonstrukci. První verze projektu zahrnoval i ulici Přemyslovská. Projektant PUDISu ovšem zásadně podcenil majetkoprávní vztahy a poté, co mu ani jeden vlastník pozemku nedal souhlas se záměrem, byl projekt uložen k ledu. Práce na projektu se obnovily po jednáních na kraji v letech 2013 a 2014. Tehdy kraj přislíbil, že práce na záměru obnoví a též proklamoval, že projekt lze financovat z dotace, takže vlastní stavba se začala jevit reálnou. 

Bohužel, jako u většiny projektů, i zde se nám původně plánovaný termín značně protahuje. Termín pro podání žádosti o dotaci z IROP, ze které by měl být záměr financován, je podle posledních informací 31.5.2019. Bude to tedy s odřenýma ušima, ale mělo by se to stihnout.

Kraj bude rekonstruovat silnici, ale chodníky a vše okolo silnice bude realizovat město? Jak vysoké budou náklady a bude mít na to město peníze?

Uvedená dotace samozřejmě zaplatí pouze vlastní komunikaci a vše, co s její rekonstrukcí souvisí. Některé chodníky a čistě městskou infrastrukturu si budeme muset zaplatit z vlastní (městské) kapsy. V současné době hledáme vhodný dotační titul, ze kterého by se alespoň část nákladů dala pokrýt. 

Začalo se výkupem pozemků? Jaká byla domluva s vlastníky pozemků?

Jednání s majiteli dotčených parcel bylo obtížné a tím se nám původně plánovaný termín značně protáhl. Také byly komplikace při uzavírání smluv o vyvolaných přeložkách technické infrastruktury (plynárny, elektrárny atd.) Jedná se většinou o mastodontální společnosti se složitými schvalovacími procesy, což značně protahuje proces povolování stavby.

Budeme mít cyklostezku?

Vedle silnice v úseku podél Dubečnice (od restaurace Na Vrškách až k Tescu) bude proveden širší chodník, umožňující pohyb cyklistů. Taktéž přímo v dopravním prostoru komunikace budou ve většině úseků vyznačeny pásy pro cyklisty nebo piktogramové značky.

Většina občanů je pro okružní křižovatku Lidická - Přemyslovská. Vím, že jednáme s majitelem pozemků v okolí křižovatky. Myslíte, že se vytoužené okružní křižovatky dočkáme?

Kruhový objezd na Žalově zatím součástí záměru není. Vzhledem k tomu, že byl v kolizi se soukromými pozemky (TALORA), byl záměr z projektu vyňat, aby nedošlo k neúměrnému zdržení a tím pádem asi zastavení celé stavby. Nicméně s vlastníkem pozemků dále jednáme, dovolím si tvrdit, že jednání míří správným směrem a výsledek očekávám v dohledné době. Následně se pokusíme společně s investorem najít cestu, jak v tomto úseku projekt změnit a realizovat s kruhovým objezdem a rozšířenou komunikací se středním pruhem v úseku TESCO - rozcestí Žalov.

Do jaké míry bude omezen provoz v serpentinách?

V některých etapách výstavby, zejména při rekonstrukci serpentiny, bude nutné ulici uzavřít zcela a řešit dopravu z horních Roztok přes Únětice, jak tomu ostatně bylo například během povodní. 

Silnice se bude jistě stavět po úsecích? Jak to vidíte s objížděním? Budeme jezdit přes Únětice?

Rekonstrukce bude probíhat po úsecích, směrem od ulice Nádražní. Zde je ještě nutné poznamenat, že úsek od restaurace Koruna ke křižovatce s ulicí Riegrova, bude zajišťovat nikoli kraj, ale na své náklady developer obytného souboru Nádražní v souvislosti s výstavbou tohoto obytného souboru. Jsme s ním ve spojení a práce s ním budou koordinovány. Nicméně na ostatních úsecích bude maximální snahou nechat průjezdnou alespoň jednu polovinu silnice (semafory), případně krátkodobě řešit objízdné trasy vnitřkem města. Toto všechno bude řešeno v projektu pro stavební povolení, který začne být zpracováván nyní (jaro 2019). Budeme u toho a budeme to hlídat.

Známe přibližný začátek stavby a odvážíte se odhadnout konec?

Co se začátku a konce výstavy týče, to v současné době těžko odhadovat. Velmi hrubým odhadem by stavba mohla započít na začátku roku 2020, přičemž délka výstavby se dá odhadnout na dva roky


Stanovisko Cesty k tomuto projektu: 

1. Navrhovali jsme cyklostezku po celé délce, ale pozemky podél cesty jsou většinou soukromé a jednání s jejich majiteli je obtížné.

2. Prosazujeme okružní křižovatku Lidická x Přemyslovská, neboť jsme přesvědčeni, že to napomůže plynulosti dopravy a zpomalí auta při vjezdu do města. Zatím tedy ve vyjednávání a budeme doufat v kladný výsledek.