Pozvánky na akce

Zástupci města Roztoky zvou na další projednání ÚP
Kdy? V úterý 18. února v 18 hodin
Kde? V zasedací místnosti radnice
Přítomni a k diskusi připraveni budou radní Zdeněk Richter, zastupitel pověřený přípravou UZ. plánu, a arch. Boček. Toho jsme si najali, aby uzemní plán takzvaně pořídil.
V neformální, cca dvouhodinové debatě, bude možno si...

sdružení Cesta pro město pořádá setkání s občany v neděli 24.2.2019 v 17 hod. v restauraci Na Vrškách, kde můžete poukázat na nedostatky ve svém okolí a říci své připomínky k dění ve městě.