Pozvánky na akce

Ve velké sborovně Základní školy Zdenky Brunerové proběhne:
- volba starosty,
- volba počtu a obsazení místostarostů a rady města,
- stanovení odměn zastupitelům,
- určení počtu a volby členů a předsedů Kontrolního a Finančního výboru,
- stanovení termínu jednání zastupitelstev města Roztoky do konce roku 2018.

Připravili jsme pro Vás malou ochutnávku. našich dobrot, naší vlastnoruční práce neboli moderně "handmade". Bude i vínko, i nealko, i masíčko :-) Tedy víc než je níže na fotkách :-)

Přijďte naše dobroty ochutnat a zeptat se nás na cestu a na recept.


Těšíme se na vás v čase od 15 do 17 hodin na Tyršově...

V jedné písničce pánů Hapky a Horáčka se zpívá: " ... jenom buřty, pivo a nenávist ... ". Tedy pravý opak akce "Buřty, kytara a zpěv", kterou 18. května uspořádalo naše nové volební sdružení CESTA pro MĚSTO. Sešlo se kolem 30 lidí. Největší skupinou byla slavná roztocká "Odkvetlá poupata".

Členové sdružení Cesta pro Město uspořádali pro občany Roztok dne 24. 12. Vánoční setkání. Tato akce se nesla v duchu Vánoc, zpívání koled a utužování starých tradic. Bylo to příjemné poklábosení se starousedlíky a zároveň s novými sousedy, kteří přišli i se svými ratolestmi na louku za vodárnou. Neodradila je ani zablácená cesta, kterou po sobě...