Pozvánky na akce

sdružení Cesta pro město pořádá setkání s občany v neděli 24.2.2019 v 17 hod. v restauraci Na Vrškách, kde můžete poukázat na nedostatky ve svém okolí a říci své připomínky k dění ve městě.