Zvýšení vodného a stočného

Už několikrát jsme upozornili na to, že napojení na vodovodní a kanalizační řad nově vznikajících obytných lokalit by mělo být zpoplatněno /poplatek by zaplatil developer/. Některá města toho využívají a tím získávají finance do městské kasy na opravy kanalizace a vodovodních přípojek. Je to krok nepopulární, ale vzhledem k velké zástavbě a zvyšování nákladů na opravy řadu, to považujeme za nutné. Pokud město nechce tento krok využít, tak tyto opravy zaplatí občané ze svých kapes při "nenápadném" zvýšení poplatku.