Výstavba Dubečnice - jak to pokračuje

Díky naší iniciativě a zastupitelce Evě se tento problém o záboru a znečištění pozemku firmou White Hill řešil i při jednání zastupitelstva a na radě města, na kterém se usnesli v plném počtu.
1. RM bere na vědomí informaci o využívání pozemku ve vlastnictví města pro účely stavby, poškozování veřejné zeleně a znečišťování životního prostředí ze strany stavebníků v lokalitě Dubečnice. 
2. RM pověřuje místostarostu M. Hadrabu jednáním se stavebníky v této věci a přípravou smluvního ošetření využívání pozemků ve vlastnictví města. 


Proběhlo jednání, při kterém bylo městu za zábor pozemku nabídnuto 240000,- Kč