Ustavující zastupitelstvo 31.10.2018

Ve středu 31.10.2018 od 18:00 ve velké sborovně Základní školy Zdenky Braunerové proběhne:

- volba starosty,
- volba počtu a obsazení místostarostů a rady města,
- stanovení odměn zastupitelům,
- určení počtu a volby členů a předsedů Kontrolního a Finančního výboru,
- stanovení termínu jednání zastupitelstev města Roztoky do konce roku 2018.

Myslíme, že pro samosprávní agendu našeho města stačí jeden místostarosta. Původní volba dvou místostarostů vznikla z požadavků tehdejších koaličních jednání. Většina měst srovnatelných s námi, i mnohem větších měst, má jednoho místostarostu.

Do Finančního výboru jsme navrhli pana Vladislava Fučíka a do Kontrolního výboru pana Jiřího Macáka.