Prosincové jednání zastupitelstva

Prosincové, předvánoční jednání zastupitelstva 19.12. se neslo v duchu rozpočtu na rok 2019. Zatímco koalice plánuje vzít si 100 mil. půjčku na výstavbu školy, opozice naopak navrhuje šetřit, kde se dá a nepřeje si zadlužovat město, ani příští vedení města na mnoho let dopředu. Koalice je přesvědčena, že dluh splatí do dvanácti let!? Mnozí z nás vědí, jak probíhá hlasování na ZM, tak i v tomto případě velice snadno přehlasovali koaliční zastupitelé ty opoziční. A tak to pokračovalo i při projednávání dalších položek rozpočtu. Zastupitel R.Jandík (ODS) tvrdošíjně navrhoval u všech položek snížení, tudíž ušetření, ale nejen že se mu nepodařilo nic prosadit, ale jeho návrhy vyvolávaly ostré slovní přestřelky. Jak správně řekla zastupitelka Sýkorová: " měli bychom před jednáním vyfasovat boxerské rukavice." Myslela to však v tom negativním slova smyslu. Já osobně to považuji za demokratickou výměnu názoru, i když ostřejší ráže. Také spíše vidím to, že koaliční zastupitelé nejsou ochotni přijmout sebelepší návrh, který vzejde ze strany opozice. Obávám se, že tak to zůstane po celá čtyři léta.

A tak jsme šli od položky k položce bez zdárného výsledku. Snad jediným ústupkem koalice v náš prospěch, a to myslím přímo pro naši stranu, bylo prosazení finanční částky 150 000,-Kč (navrhováno 300 000,-Kč) na úpravu procházkové cesty na Holý vrch, která slouží občanům k volnočasovým aktivitám. Není to mnoho peněz, chci však věřit panu starostovi, že je to "do začátku" a postupně se nám podaří zkulturnit tento jediný náznak parku v této oblasti. Navrhujeme podél cesty zasadit větší stromy (dnes tam ošetřujeme již několik let půlmetrové stromky bez úspěchu), osadit lavičkami a koši.

Kromě rozpočtu byly na programu odměny, o kterých nechci hovořit, to ať si každý rozebere sám a pak tu máme bod č. 8 - Volba členů rady školy, o kterém se malinko rozepíši. Město (zřizovatel) má své zástupce v radě školy, kteří jsou voleni zastupitelstvem na tříleté období. Ta má 9 členů. Třetinu volí rodiče, třetinu učitelé a třetinu zřizovatel. Za rodiče byli zvoleni Petra Kazdová, Kateřina Kuncová a Petr Nohel, za učitele Monika Bromovská, Marie Kubánková a Veronika Šporclová. Za zřizovatele mohla každá politická strana navrhnout svého kandidáta. Objevila se tato jména: J.Drdová (TOP 09), S.Boloňský (Sakura), M.Dvořáková (PRO), Tomáš Pařízek (ODS). Naše sdružení stáhlo svého kandidáta Renátu Bartkovou ve prospěch M. Dvořákové, neboť jsme se správně domnívali, že ji opozice chce vyšachovat. To se také stalo. ODS navrhla pana Pařízka a ten byl tajnou volbou zvolen spolu s pí. Drdovou a p. Boloňským.

Jednání zastupitelstva skončilo úderem 23 hodiny a 13 bodů programu nám zůstalo nevyřešených a posouvají se na jednání lednové, díky dlouhému projednávání rozpočtu.

To je tedy výčet toho nejdůležitějšího z jednání ZM. Další ZM se koná 30.ledna a každý je srdečně zván.

Eva Sodomová