Pozvánka na projednání územního plánu

Zástupci města Roztoky zvou na další projednání ÚP
Kdy? V úterý 18. února v 18 hodin
Kde? V zasedací místnosti radnice
Přítomni a k diskusi připraveni budou radní Zdeněk Richter, zastupitel pověřený přípravou UZ. plánu, a arch. Boček. Toho jsme si najali, aby uzemní plán takzvaně pořídil.
V neformální, cca dvouhodinové debatě, bude možno si vyjasnit vše, co vzbudilo pozornost či kritiku na konci minulého roku. Oba pánové vysvětlí, jak bude probíhat další formální postup kolem územního plánu.
Na této schůzi nebudou ale přijata žádná závazná stanoviska - bude skutečně jen neformální. Jiny postup nám zákon neumožnuje.
Jste, vážení spoluobčané, zváni.
Tomáš Novotný, místostarosta