alej Holý vrch

Navrhli jsme vysázení stromořadí podél pravé strany cesty, která by poskytla stín lidem, zmírnila erozi půdy a krajiny a menší živočichové a ptáci by zde našli útočiště. Na jednom z prvních jednání zastupitelstva města jsme dostali podporu a hlavně z rozpočtu 150tis. Kč Není to mnoho, když si uvědomíte, že vzrostlejší strom se zavlažovací kapsou a s vysázením přijde na cca 10tis. Kč. Ale je to dobrý začátek.
Místostarosta Novotný a odbor Životní prostředí s námi komunikují, přišli zhodnotit situaci i na místo a protože sousední pozemky jsou v soukromém vlastnictví, obeslali jejich majitele s žádostí o vysázení stromů. Bohužel, z pěti majitelů pozemků dva nedali souhlas. 

My to však nevzdáváme! 
Nyní jednáme již konkrétněji o výsadbě keřů, které převezmou funkci stromů a mezi ně budou vysázeny stromy, které dorůstají do výše 3 m a na ně dle zákona nepotřebujeme souhlas majitelů vedlejších pozemků.
Na druhé straně cesty je již domluveno osázení lavičkami a koši ve třech zálivech, které jsou podél cesty. Celý tento proces se táhne již od ledna. Záměr byl sázet stromy již na jaře, ale podzim je pro sázení stromů lepší, tak můžeme říci, že vše zlé je pro něco dobré.

    Jsme přesvědčeni, že na podzim alej, lavičky a koše budou.