Kulturní komise

Zápis z jednání kulturní komise dne 5. 6. 2019

Přítomni: T. Novotný, H. Farghali, I. Fučíková, L. Hejduk, Š. Urbanovská, V. Balík,
Omluveni: R. Bár, Z. Suchánková, R. Šimek, K. Gotthardová
Zapisovatelka: V. Dědičová
Program:  Kulturní komise vyčlenila na granty II. pololetí 2019 celkem 333.000 Kč. Komise hlasovala o jednotlivých návrzích dle tabulky níže a z rezervy revokovala původní návrhy u žádostí: 
ZDE TABULKA S GRANTY

Pan Farghali a paní Urbanovská navrhli, aby fotografická výstava J. Žirovnického MOJE ROZTOKY byla ze strany města více podpořena, protože tak bude možné pořídit kvalitnější rámování fotografií, jejich zabezpečení a výstava by tak mohla být pojata jako trvalá s tím, že fotografie bude možné časem měnit. Dále pan Farghali navrhl, že připravený materiál na výstavbu Opičí dráhy, která nakonec nebyla realizována a do současné doby je uskladněn v TS Roztoky, dává k dispozici Komunitní škole k realizaci záměru Komunitní setkávání - stavba přístřešku. Kulturní komise se shodla na návrhu pozvat na příští jednání komise paní Adélu Laube za DESIGN LOCK a paní Ladu Krupkovou Křesadlovou za Atelier JoE, aby své městem podpořené projekty blíže představily.

2. Informační blok
Členové komise byli informováni o průběhu prací v roztocké serpentině, dále o opravě lávky u nádraží a plánované rekonstrukce Nádražní ulice. Předseda komise prověří, zda bylo již odvezeno TOI WC u průvodcovské věžičky, které již není využíváno. Pan Farghali vznesl dotaz na to, zda město počítá s nějakými městskými oslavami třicátého výročí sametové revoluce. Místostarosta konstatoval, že jistá je jen standardní produkce hudební skupiny, další akce jsou ve stádiu úvah a nejsou jisté. Pan Farghali navrhl, aby město přistoupilo alespoň k zastřešovací komunikaci na všech podpořených kulturních akcích minimálně formou banneru. Členové komise návrh kvitovali. Pan Farghali dodá do středy, do jednání rady, komunikační plán, jak se město může k 30letému výročí přistoupit. Místostarosta předloží tento plán středečnímu jednání městské rady a vyrozumí výsledku pana Fargaliho. Město poté nechá banner vyrobit.
1. jednání - 7.1.2018

Jednání proběhlo v plném počtu členů. Hlavním bodem bylo schválení kontinuální podpory (dotacím) a cíleněji mířeným podporám na konkrétní projekty (granty). Místostarosta se omluvil za dodání materiálů na stůl s tím, že jde o neobvyklou situaci vzniklou nedostatkem času po volbách a větší zátěží úřadu na konci roku. Příště se prý tato situace nebude opakovat.
Řádek po řádku KK probrala tabulky a jednotlivé žádosti. Jakmile budeme mít k dispozici zápis z jednání tak sem dáme jeho odkaz. Zatím je na webu poslední zápis z práce této komise ze začátku léta minulého roku 4.6.2018.
Jednotlivé žádosti musejí dodržet "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky": https://www.roztoky.cz/nabidka-grantu (na stránce jsou ke stažení tabulky z minulých let).
Náš člen v komisi pan Jiří Macák plánuje do dalšího rozpočtu navrhnout zvýšení této podpory "života Roztok a Žalova" na 2 miliony.