Kdo jsme

Děkujeme Vám za důvěru!


I díky vám máme zastupitelku Evu Sodomovou a další členy v těchto komisích.

Kontrolní výbor - Eva Sodomová

Kulturní komise - Iveta Fučíková

Komise životního prostředí - Iva Bartizalová

Stavební komise - Renata Bartková Sodomová

Finanční komise - Vláďa Fučík

Redakční rada - Eva Sodomová

 

Jsme uskupení nezávislých kandidátů kterému jde o dlouhodobý prospěch města, nikoliv o politické body a zviditelnění se. 

Otevřenou komunikací umíme najít společnou cestu.

Jdeme cestou odpovědné společnosti.

 Kandidátní listina komunálních voleb 2018-2022  

"Chci urychlit rekonstrukci páteřní silnice s bezpečnostními prvky, bezpečnými chodníky a cyklostezkou."

Eva Sodomová

"Stop nesmyslným a hloupým investicím.
Chci novou knihovnu.
Dále jen promyšleně na základě společného plánu.
"

Jiří Macák

"Cílem naší cesty je koncepční řešení problémů města."

Jitka Šrejberová

"Chceme se zaměřit na zkapacitnění parkování u obou nádraží, uděláme vhodné povrchové úpravy."

Vladimír Fučík

"Chci se zasadit o větší ochranu zeleně a její koncepční řešení. Chtěla bych například obnovit aleje u hlavní silnice se širokou cestou pro pěší i cyklisty."

Renáta Bartková Sodomová


"Zaměříme se na změnu dlouhodobě nekoncepčních řešení nedostatečných školských kapacit a budeme hledat průnik nad otázkou provozní doby. ."

Iveta Fučíková

"Budeme se ptát, co občané Roztok chtějí formou anket či diskusního fóra. Nechceme radnici řídit formou "..když velitel nařídí. "

Viktor Sodoma


"Budeme apelovat na častější a důslednější kontroly při stavební činnosti, aby nedocházelo k poškozování zeleně. Chceme lepší péči o zeleň, volnočasové plochy necháme osázet stromy."

Lenka Herzingerová

"Stálým tlakem na developery, v součinnosti s úřady, městskou policií a hasiči, chceme snižovat negativní dopad na životní prostředí u stávajících a nových staveb v Žalově a v Roztokách ".

Ivana Bartizalová

„Chci větší bezpečnost pro naše děti na silnicích! (přechody či lepší označení přechodu, retardéry, snížení rychlosti a její častější kontrola, event. více pomoci od policie v době nejen začátku školy, ale i   mezi 12 -14 hodinou, kdy se děti vrací domů.)

Kateřina Tobišková


Budeme usilovat o opravu ulice Přemyslovská, která spadá pod Středočeský kraj .“

Michal Kinský


"Budu prosazovat zhodnocení lokality Levý Hradec a jejího významu."

Věra Kozlová

"Podpoříme jen takové investice, které budou ku prospěchu dané lokality v Roztokách a v Žalově.."

Jindřich Bečvář

Napojení domů na veřejnou kanalizační síť je v dnešní době standardem. Proto chceme prioritní řešení tohoto problému.

Ivan Bartizal


Budeme jednat s Prahou 6 o umístění tzv. světelných závor, které chce umístit na svém území a tím zpomalit příjezd do Prahy z okolních lokalit.

Lumír Nachmilner

„Nezapomínáme ani na spolky a sdružení, dobrovolné hasiče či sociální služby, které od nás samozřejmě můžou očekávat finanční podpory."

Daniel Fučík

„Chceme, aby se naše město rozvíjelo harmonicky, a bylo dobrým místem
k žití.“

Lucie Šplíchalová

Chceme zatraktivnit naše město a přitáhnout tak více turistů.

Pavel Bečvář

Více laviček v oblasti Žalova.“

Antonín Sádlo


Nastínit projekt pítek u volnočasových ploch.“

Daniel Mička


Chceme diskutovat o možnosti změny v autobusové dopravě, aby se mohlo nastupovat i vystoupovat všemi dveřmi, tak i s placením jízdného jinou formou než u řidiče např. automaty či sms jízdenky.

Ladislav Kůla