Kontrolní výbor

2. kontrolní výbor 14. 1. 2019

Kontrolní výbor se sešel bez jednoho člena v plném počtu a schválil jednací řád s ukotvenou možností kontroly příspěvkových organizací města a vlastní kontrolní iniciativou, kterou se prý -zatím neověřeně- nemusí zastupitelstvo zabývat. Zjistíme si k tomu víc a dáme vám vědět. Jiří Macák předložil Kontrolní zprávu o kontrole poskytování informací dle zákona č.106 za rok 2017, která nezjistila žádné zásadní nedostatky, jen drobné evidenční nesrovnalosti, které úřad obratem napravil. Pokud máte pocit, že je to jinak, tak dejte vědět nám a nebo -a to ideálně- formou konkrétní stížnosti přes podatelnu úřadu. Odkaz na zápis:https://www.roztoky.cz/userfiles/file/authority/zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru-dne-14-1-2019.pdf


1. kontrolní výbor 19. 11. 2018

Sešlo se nás šest z osmi. Sakura zatím do KV nikoho nenominovala. Jinak by nás bylo 11. Zápis by měl být na www.roztoky.cz.

Mám na starost tři kontroly:

  1. plnění usnesení zastupitelstva 
  2. plnění usnesení rady-oboje za poslední půlrok 2018 a v týmu s Marií Dvořákovou.
  3. zkontroluji vyřizování stížností a dotazů dle zákona 106 za rok 2018.