š blog

V březnovém Odrazu jsem psala o uhynulém vřesovišti na Řivnáči. Po mnoha stížnostech občanů jsem se vydala na Řivnáč v doprovodu odborníka na krajinu a po následném rozhovoru s ním jsem napsala o způsobu udržování vřesovišť a na závěr jsem ho konfrontovala s vřesovištěm na Řivnáči, kde retenční schopnost z hlediska vody je kriticky nedostatečná....

Dubečnice - lokalita na jižní straně Žalova, na které probíhá masivní výstavba rodinných domů developerské společnosti White Hill Zahrady s.r.o. Tato společnost a stavební firma, která realizuje výstavbu, jaksi opomíjí stavební zákony a normy. Nejenže okolí stavby znečišťuje odpadky a bahnem, ale také neoprávněně využívá přilehlý pozemek ve...

Vřesoviště je rozsáhlý komplex různých typů biotopů. Je to prostředí, které bylo po staletí utvářeno činností člověka - především dlouhodobou pastvou, sečí trávy, ale i permanentním vyřezáváním trnitých keřů anebo vypalováním. Asi největší význam má pro vřesoviště zmíněná pastva: jak se dobytek pohybuje po vřesovišti, vytváří místa s různým...

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat,...

Malý plácek, trocha trávy vedle pole, stromeček nazdobený dětmi, cukroví, svařené víno a pár desítek lidí zpívajících koledy - takový pohled se vybavil každému, kdo na Štědrý den procházel ulicí U školky v Žalově. Někteří kolemjdoucí se přidali a atmosféra začínajících svátků se vznášela ovzduším. Sešli se nejen sousedé, ale i lidé ze vzdálenějších...

V minulém čísle Odrazu zveřejnily vítězné volební strany TOP 09 a Sakura svou koaliční smlouvu, která v mnoha bodech koresponduje i s našimi body programu. Je to přirozené, neboť v menších městech jsou zájmy stran a hnutí velmi podobné. Jsem tomu ráda, protože některé projekty navrhované v této smlouvě se mi líbí a určitě pro ně zvednu ruku. V...

Není náhoda, že sdružení nezávislých kandidátů Cesta pro město vám chce poděkovat za vaši volební účast až v tomto čísle Odrazu. Pro říjnový Odraz byl termín uzávěrky 4.10.2018. Proto bylo pro nás překvapením, že v říjnovém vydání Odrazu byla nejen poděkování za vaše hlasy, ale i články, popisující povolební stav v našem městě, ačkoliv...

Komunální volby 2018 se blíží a obavy stoupají, zejména na těch stranách, kde některým jde doslova o budoucnost. Někteří se zase bojí, že ztratí možnost otáčet světem podle svých představ, které ne vždy odpovídají potřebám a realitě. Ačkoliv jsem do této vřavy nehodlala naskočit - být komunální politik totiž není snadná role a ne každý je ochoten...

Moje rodina žije v Roztokách v páté generaci. Přestože máme mateřskou školu nedaleko bydliště, dozvěděli jsme se začátkem května, že i když naše dítě fyzicky i psychicky odpovídá podmínkám pro přijetí, nemůže být do školky v katastrálním území, do něhož trvalým bydlištěm přísluší, z důvodu kapacity přijato. Naopak nám byla nabízena možnost ve...

V době, kdy píšu tento článek jsou teploty pod nulou a jaro v nedohlednu. Snad v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, na které se všichni těšíme. Budeme chodit na procházky, jezdit na výlety a užívat si sluníčka. Ale pozor, duben má své záludnosti. Víme o něm, že je měsícem bezpečnosti a měli bychom si dát pozor na...

Posledního zasedání zastupitelstva dne 31.1. se zúčastnili zástupci roztocké školy - paní ředitelka Mgr. Olga Janoušková, zástupci školské rady s předsedkyní Mgr. Lucií Čelikovskou a někteří učitelé. Předložili dobře zhodnocený, ale zoufalý stav školy a prognózu na další léta, kdy se situace bude rapidně zhoršovat. Tento rok budou zápisy prvňáčků v...

O plánovaných budovách Vědeckotechnického parku v areálu bývalého Barumu se toho napsalo už hodně. Nebo raději, píše se spíše o nové škole, která zde má vzniknout a o třech obrovských budovách se raději mlčí. Pokud se o nich mluví, tak spíše v pozitivním slova smyslu - bude se stavět na dnes znehodnoceném území a ne na orné půdě, což je...