š blog

Moje rodina žije v Roztokách v páté generaci. Přestože máme mateřskou školu nedaleko bydliště, dozvěděli jsme se začátkem května, že i když naše dítě fyzicky i psychicky odpovídá podmínkám pro přijetí, nemůže být do školky v katastrálním území, do něhož trvalým bydlištěm přísluší, z důvodu kapacity přijato. Naopak nám byla nabízena možnost ve...

V době, kdy píšu tento článek jsou teploty pod nulou a jaro v nedohlednu. Snad v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, na které se všichni těšíme. Budeme chodit na procházky, jezdit na výlety a užívat si sluníčka. Ale pozor, duben má své záludnosti. Víme o něm, že je měsícem bezpečnosti a měli bychom si dát pozor na...

Posledního zasedání zastupitelstva dne 31.1. se zúčastnili zástupci roztocké školy - paní ředitelka Mgr. Olga Janoušková, zástupci školské rady s předsedkyní Mgr. Lucií Čelikovskou a někteří učitelé. Předložili dobře zhodnocený, ale zoufalý stav školy a prognózu na další léta, kdy se situace bude rapidně zhoršovat. Tento rok budou zápisy prvňáčků v...

O plánovaných budovách Vědeckotechnického parku v areálu bývalého Barumu se toho napsalo už hodně. Nebo raději, píše se spíše o nové škole, která zde má vzniknout a o třech obrovských budovách se raději mlčí. Pokud se o nich mluví, tak spíše v pozitivním slova smyslu - bude se stavět na dnes znehodnoceném území a ne na orné půdě, což je...

Nezbytným rozvojem se zaříkáváme jako rituály vúdú. Nicméně to, čemu říkáme rozvoj, nemá jen křivku vzestupnou. Čím více jsme tak ochotni připustit, že nelze mít již více, že existují hranice, tím méně drsné jsou pak všechny změny. Podobně bychom měli uvažovat i o svém městě, když kapacita jeho infrastruktury nestačí nárůstu obyvatel. Ostatně co...

Vydání posledního čísla časopisu Odrazu (10/2016) bylo z velké části věnováno diskusi nad dvěma velkými tématy, a to nad novou budovou školy v Žalově a rozšířením kapacity ČOV. Obě témata dostala po právu dostatečný prostor, neboť vyvolávají řadu otázek, které se dotýkají jak hospodaření města, tak finančního zatížení jeho obyvatel. Oba důvody jsou...

Právě tuto otázku jsem si musela položit po posledním zastupitelstvu města Roztoky dne 21. září 2016, jehož jedním z bodů byla změna zadání regulačního plánu Roztok - Horního Žalova. Již v únorovém čísle Odrazu (2/2016) jsem se věnovala otázce budoucnosti Žalova v článku O budoucnosti Žalova aneb Je Žalov v ohrožení?, kde jsem vyjádřila své obavy z...

Ten, kdo pečlivě sleduje vývoj posledních měsíců, jistě se ptá, proč město u důležitých rozvojových ploch v klíčových momentech selhává. Není pochyb o tom, že například v případě Dubečnice slibně nastartované procesy nakonec vyzněly do prázdna, když většinově byla v zastupitelstvu města zvolena varianta, která nejméně řeší jak geomorfologickou...

Nevycházím z údivu. Podělím se s vámi o zážitek. Je pozdní svěží večer, před osmou, skupina 12 dospělých lidí hrající volejbal a skupina 8 dospělých lidí hrající stolní tenis, v osm přichází městští strážníci, kteří všechny sportovce slušně vypoklonkují z hřiště. My jsme jen sklopili zraky, sklapli podpatky a potupně opustili herní prvky -...

V rámci 6. zasedání Zastupitelstva města Roztoky (dále též ZM) ve středu 27. května 2015 se jedním z hlavních bodů stalo projednání funkčního využití vil čp. 110 a 125 v Tichém údolí, k němuž bylo přijato příslušné usnesení. Za klíčový moment celého jednání a zároveň za důležitý vzkaz obyvatelům města lze považovat tu část schváleného usnesení, v...

Předem svého příspěvku bych se chtěla všem čtenářům ospravedlnit, že není mým cílem zatěžovat stránky Odrazu zbytečnými polemikami. Naopak bych je chtěla ujistit, že záměrem každého mého příspěvku vždy bude čtenáře konstruktivně seznamovat s tématy, která jsou pro současný i budoucí život ve městě klíčová. Toto je i hlavním mottem Strany zelených,...

Ve dnech 10. září až 31. října 2014 se poněkud stranou pozornosti odehrála ve Středočeském muzeu v Roztokách zajímavá panelová expozice pod názvem "Jaké by to bylo?". Expozice prezentovala diplomovou práci Ing. arch. Pavly Danešové, která ji v letním semestru 2014 předložila na Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT pod vedením prof....