š blog

Vřesoviště je rozsáhlý komplex různých typů biotopů. Je to prostředí, které bylo po staletí utvářeno činností člověka - především dlouhodobou pastvou, sečí trávy, ale i permanentním vyřezáváním trnitých keřů anebo vypalováním. Asi největší význam má pro vřesoviště zmíněná pastva: jak se dobytek pohybuje po vřesovišti, vytváří místa s různým...

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat,...

Malý plácek, trocha trávy vedle pole, stromeček nazdobený dětmi, cukroví, svařené víno a pár desítek lidí zpívajících koledy - takový pohled se vybavil každému, kdo na Štědrý den procházel ulicí U školky v Žalově. Někteří kolemjdoucí se přidali a atmosféra začínajících svátků se vznášela ovzduším. Sešli se nejen sousedé, ale i lidé ze vzdálenějších...

V minulém čísle Odrazu zveřejnily vítězné volební strany TOP 09 a Sakura svou koaliční smlouvu, která v mnoha bodech koresponduje i s našimi body programu. Je to přirozené, neboť v menších městech jsou zájmy stran a hnutí velmi podobné. Jsem tomu ráda, protože některé projekty navrhované v této smlouvě se mi líbí a určitě pro ně zvednu ruku. V...

Není náhoda, že sdružení nezávislých kandidátů Cesta pro město vám chce poděkovat za vaši volební účast až v tomto čísle Odrazu. Pro říjnový Odraz byl termín uzávěrky 4.10.2018. Proto bylo pro nás překvapením, že v říjnovém vydání Odrazu byla nejen poděkování za vaše hlasy, ale i články, popisující povolební stav v našem městě, ačkoliv...

Komunální volby 2018 se blíží a obavy stoupají, zejména na těch stranách, kde některým jde doslova o budoucnost. Někteří se zase bojí, že ztratí možnost otáčet světem podle svých představ, které ne vždy odpovídají potřebám a realitě. Ačkoliv jsem do této vřavy nehodlala naskočit - být komunální politik totiž není snadná role a ne každý je ochoten...

Moje rodina žije v Roztokách v páté generaci. Přestože máme mateřskou školu nedaleko bydliště, dozvěděli jsme se začátkem května, že i když naše dítě fyzicky i psychicky odpovídá podmínkám pro přijetí, nemůže být do školky v katastrálním území, do něhož trvalým bydlištěm přísluší, z důvodu kapacity přijato. Naopak nám byla nabízena možnost ve...

V době, kdy píšu tento článek jsou teploty pod nulou a jaro v nedohlednu. Snad v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, na které se všichni těšíme. Budeme chodit na procházky, jezdit na výlety a užívat si sluníčka. Ale pozor, duben má své záludnosti. Víme o něm, že je měsícem bezpečnosti a měli bychom si dát pozor na...

Posledního zasedání zastupitelstva dne 31.1. se zúčastnili zástupci roztocké školy - paní ředitelka Mgr. Olga Janoušková, zástupci školské rady s předsedkyní Mgr. Lucií Čelikovskou a někteří učitelé. Předložili dobře zhodnocený, ale zoufalý stav školy a prognózu na další léta, kdy se situace bude rapidně zhoršovat. Tento rok budou zápisy prvňáčků v...

O plánovaných budovách Vědeckotechnického parku v areálu bývalého Barumu se toho napsalo už hodně. Nebo raději, píše se spíše o nové škole, která zde má vzniknout a o třech obrovských budovách se raději mlčí. Pokud se o nich mluví, tak spíše v pozitivním slova smyslu - bude se stavět na dnes znehodnoceném území a ne na orné půdě, což je...

Nezbytným rozvojem se zaříkáváme jako rituály vúdú. Nicméně to, čemu říkáme rozvoj, nemá jen křivku vzestupnou. Čím více jsme tak ochotni připustit, že nelze mít již více, že existují hranice, tím méně drsné jsou pak všechny změny. Podobně bychom měli uvažovat i o svém městě, když kapacita jeho infrastruktury nestačí nárůstu obyvatel. Ostatně co...

Vydání posledního čísla časopisu Odrazu (10/2016) bylo z velké části věnováno diskusi nad dvěma velkými tématy, a to nad novou budovou školy v Žalově a rozšířením kapacity ČOV. Obě témata dostala po právu dostatečný prostor, neboť vyvolávají řadu otázek, které se dotýkají jak hospodaření města, tak finančního zatížení jeho obyvatel. Oba důvody jsou...