š blog

I starý Žalov se po letech dočkal krásného vánočního stromu, který je tu nyní ozdobou. Na jeho rozsvícení se dostavilo neskutečně mnoho lidí, což jsme ani nečekali. Toto by, ale nebylo bez zapřičinění několika lidí a já bych jim touto cestou chtěla poděkovat. Začalo to nabídnutím vánočního stromu ze strany města za to děkuji panu Tomáši Novotnému,...

Chtěla bych poukázat na jeden z nejpalčivějších problémů města Roztoky a to, stále se zhoršující dopravní zátěž. Tuto situaci by měl částečně zlepšit plánovaný průtah městem včetně dvou kruhových objezdů. To však úplně nevyřeší vytíženost vedlejších komunikací. Jednou z nich je hlavní žalovská ulice Přemyslovská. Nájezd z ní na ulici Lidickou je...

V posledním zářijovém týdnu se v zasedací místnosti MÚ sešli zástupci našeho města, Trigemy a Lidlu s občany Roztok, aby si řekli všechna pro a proti k výstavbě supermarketu Lidl v prostorách bývalého Barumu v Žalově.

Keřová alej

01.10.2019

V původním projektu jsme avizovali sázení stromů na Holém vrchu podél panelové cesty. Po jednání s vlastníky pozemků a vzhledem k náklonu svahu jsme ustoupili od výsadby stromů. V těchto dnech se dokončuje výsadba keřů (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Prunus spinosa, Sambucus nigra), které v budoucnu vytvoří přirozenou ochranu...

Vrch Řivnáč a přilehlé okolí včetně vřesoviště (Koláčov) jsou součástí nemovité kulturní památky Hradiště Řivnáč, archeologické stopy. Přikládáme tak mapu z Ústředního seznamu kulturních památek vedeného Národním památkovým ústavem, na kterém je vymezeno toto památkově chráněné území. Hranice lokality byly ještě nedávno vyznačeny tabulemi chráněné...

Jednoho krásného dne, kdy jsem se opět rozčilovala nad nešetrným přístupem ke stromům ze strany nejmenované stavební firmy jsem si uvědomila, že nadáváním nic nezmůžu a jen si ničím zdraví. Není dobré jen nadávat a nic pro dobro věci nedělat. A tak jsem se rozhodla vstoupit do komunální politiky, abych mohla pro město, ve kterém žiju bezmála půl...

V březnovém Odrazu jsem psala o uhynulém vřesovišti na Řivnáči. Po mnoha stížnostech občanů jsem se vydala na Řivnáč v doprovodu odborníka na krajinu a po následném rozhovoru s ním jsem napsala o způsobu udržování vřesovišť a na závěr jsem ho konfrontovala s vřesovištěm na Řivnáči, kde retenční schopnost z hlediska vody je kriticky nedostatečná....

Dubečnice - lokalita na jižní straně Žalova, na které probíhá masivní výstavba rodinných domů developerské společnosti White Hill Zahrady s.r.o. Tato společnost a stavební firma, která realizuje výstavbu, jaksi opomíjí stavební zákony a normy. Nejenže okolí stavby znečišťuje odpadky a bahnem, ale také neoprávněně využívá přilehlý pozemek ve...

Vřesoviště je rozsáhlý komplex různých typů biotopů. Je to prostředí, které bylo po staletí utvářeno činností člověka - především dlouhodobou pastvou, sečí trávy, ale i permanentním vyřezáváním trnitých keřů anebo vypalováním. Asi největší význam má pro vřesoviště zmíněná pastva: jak se dobytek pohybuje po vřesovišti, vytváří místa s různým...

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat,...

Malý plácek, trocha trávy vedle pole, stromeček nazdobený dětmi, cukroví, svařené víno a pár desítek lidí zpívajících koledy - takový pohled se vybavil každému, kdo na Štědrý den procházel ulicí U školky v Žalově. Někteří kolemjdoucí se přidali a atmosféra začínajících svátků se vznášela ovzduším. Sešli se nejen sousedé, ale i lidé ze vzdálenějších...