š blog

S problémem kriminality mládeže se potýká každé město a každá větší obec a Roztoky nejsou výjimkou. Velmi si cením návrhu opozičních zastupitelek pí. Dvořákové a pí. Šášinkové vytvořit plán prevence kriminality. Koaliční zastupitelé si řešení tohoto problému dali před více než rokem do koaliční smlouvy, a proto se na jednání zastupitelstva zvedla...

V minulém čísle Odrazu jsem psala o Územním plánu obecně a neměl to být útok na pana zastupitele Richtera ani na pana Arch. Bočka. Je mi líto, pokud to tak cítili a omlouvám se. Byl to čistě můj názor po prostudování návrhu Územního plánu, a tak jsem to cítila zase já.

Byl jednou jeden... vánoční stromeček, který zaspal dobu a když si chtěl zvolit místo, kde by se usadil, nebylo to už tak snadné. Většina měst a obcí již své stromečky měla. Každá pražská čtvrť již měla krásný a velký strom. I v přilehlých Roztokách stál na náměstí strom, ze kterého měl ten náš stromeček respekt. "Kde já ubohý...

Územní plán

11.12.2019

V době předvánoční, kdy panuje všude shon, lidé shánějí dárky, ženy pečou vánoční cukroví a děti se nemohou již dočkat Ježíška, právě do této rušné doby bylo vedením města jako pořizovatele, dále zodpovědným architektem za výkon územně plánovacích činností panem Ing. Arch. Bočkem a zastupitelem pro územní plánování panem Ing. Zdenkem Richterem...

I starý Žalov se po letech dočkal krásného vánočního stromu, který je tu nyní ozdobou. Na jeho rozsvícení se dostavilo neskutečně mnoho lidí, což jsme ani nečekali. Toto by, ale nebylo bez zapřičinění několika lidí a já bych jim touto cestou chtěla poděkovat. Začalo to nabídnutím vánočního stromu ze strany města za to děkuji panu Tomáši Novotnému,...

Upozornění: Některé části článku jsou doslovné opisy historických textů, které jsem chtěla zachovat v původním znění. Nepřísluší mi je opravovat ani měnit slovosled. Děkuji za pochopení.

Chtěla bych poukázat na jeden z nejpalčivějších problémů města Roztoky a to, stále se zhoršující dopravní zátěž. Tuto situaci by měl částečně zlepšit plánovaný průtah městem včetně dvou kruhových objezdů. To však úplně nevyřeší vytíženost vedlejších komunikací. Jednou z nich je hlavní žalovská ulice Přemyslovská. Nájezd z ní na ulici Lidickou je...

V posledním zářijovém týdnu se v zasedací místnosti MÚ sešli zástupci našeho města, Trigemy a Lidlu s občany Roztok, aby si řekli všechna pro a proti k výstavbě supermarketu Lidl v prostorách bývalého Barumu v Žalově.

Keřová alej

01.10.2019

V původním projektu jsme avizovali sázení stromů na Holém vrchu podél panelové cesty. Po jednání s vlastníky pozemků a vzhledem k náklonu svahu jsme ustoupili od výsadby stromů. V těchto dnech se dokončuje výsadba keřů (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Prunus spinosa, Sambucus nigra), které v budoucnu vytvoří přirozenou ochranu...

Vrch Řivnáč a přilehlé okolí včetně vřesoviště (Koláčov) jsou součástí nemovité kulturní památky Hradiště Řivnáč, archeologické stopy. Přikládáme tak mapu z Ústředního seznamu kulturních památek vedeného Národním památkovým ústavem, na kterém je vymezeno toto památkově chráněné území. Hranice lokality byly ještě nedávno vyznačeny tabulemi chráněné...

Jednoho krásného dne, kdy jsem se opět rozčilovala nad nešetrným přístupem ke stromům ze strany nejmenované stavební firmy jsem si uvědomila, že nadáváním nic nezmůžu a jen si ničím zdraví. Není dobré jen nadávat a nic pro dobro věci nedělat. A tak jsem se rozhodla vstoupit do komunální politiky, abych mohla pro město, ve kterém žiju bezmála půl...