Aktuality


Díky naší iniciativě a zastupitelce Evě se tento problém o záboru a znečištění pozemku firmou White Hill řešil i při jednání zastupitelstva a na radě města, na kterém se usnesli v plném počtu.
1. RM bere na vědomí informaci o využívání pozemku ve vlastnictví města pro účely stavby, poškozování veřejné zeleně a znečišťování životního prostředí ze...

Zcela náhodou, při svých procházkách po Žalově, jsme si všimli, že se stavební firma White Hill Zahrady Roztoky s.r.o. dopouští porušování stavebního zákona, stavebního povolení i zákona na ochranu přírody a krajiny. Na základě toho jsme podali stížnost adresovanou Radě města.

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat,...

Prosincové, předvánoční jednání zastupitelstva 19.12. se neslo v duchu rozpočtu na rok 2019. Zatímco koalice plánuje vzít si 100 mil. půjčku na výstavbu školy, opozice naopak navrhuje šetřit, kde se dá a nepřeje si zadlužovat město, ani příští vedení města na mnoho let dopředu. Koalice je přesvědčena, že dluh splatí do dvanácti let!? Mnozí z nás...

Malý plácek, trocha trávy vedle pole, stromeček nazdobený dětmi, cukroví, svařené víno a pár desítek lidí zpívajících koledy - takový pohled se vybavil každému, kdo na Štědrý den procházel ulicí U školky v Žalově. Někteří kolemjdoucí se přidali a atmosféra začínajících svátků se vznášela ovzduším. Sešli se nejen sousedé, ale i lidé ze vzdálenějších...