Aktuality


PF 2019

24.12.2018

Krásné vánoční svátky a vstup do Nového roku přejí členové Cesty

Pojďte s námi přivítat Štědrý den na Žalově a společně si zazpívat ty nejznámější koledy s Viktorem Sodomou za doprovodu kytary a to:

V minulém čísle Odrazu zveřejnily vítězné volební strany TOP 09 a Sakura svou koaliční smlouvu, která v mnoha bodech koresponduje i s našimi body programu. Je to přirozené, neboť v menších městech jsou zájmy stran a hnutí velmi podobné. Jsem tomu ráda, protože některé projekty navrhované v této smlouvě se mi líbí a určitě pro ně zvednu ruku. V...

Není náhoda, že sdružení nezávislých kandidátů Cesta pro město vám chce poděkovat za vaši volební účast až v tomto čísle Odrazu. Pro říjnový Odraz byl termín uzávěrky 4.10.2018. Proto bylo pro nás překvapením, že v říjnovém vydání Odrazu byla nejen poděkování za vaše hlasy, ale i články, popisující povolební stav v našem městě, ačkoliv...

Máme staro-nové vedení našeho města. Třetí volební období bude starostou Roztok pan Jan Jakob. (TOP 09 a NK), který je zastupitelem od roku 2010. Druhé volební období bude neuvolněným místostarostou pan Tomáš Novotný (SAKURA), který je zastupitelem nepřetržitě od roku 1989 a také pan Michal Hadraba (SAKURA) který je zastupitelem od roku 2014. Oba...