Aktuality

Navrhli jsme vysázení stromořadí podél pravé strany cesty, která by poskytla stín lidem, zmírnila erozi půdy a krajiny a menší živočichové a ptáci by zde našli útočiště. Na jednom z prvních jednání zastupitelstva města jsme dostali podporu a hlavně z rozpočtu 150tis. Kč Není to mnoho, když si uvědomíte, že vzrostlejší strom se zavlažovací kapsou a...

Tuto alej, která se táhne skoro přes celou Dubečnici, dále podél nové výstavby rodinných domů společnosti White hill, pod vodárnou a končí na hranici katastru s Úněticemi jsme pojmenovali Žalovská alej a zažádali jsme o její zařazení do seznamu veřejných prostranství města.
Členové našeho sdružení Cesta pro město zjistili, že tato alej, která je...

Už několikrát jsme upozornili na to, že napojení na vodovodní a kanalizační řad nově vznikajících obytných lokalit by mělo být zpoplatněno /poplatek by zaplatil developer/. Některá města toho využívají a tím získávají finance do městské kasy na opravy kanalizace a vodovodních přípojek. Je to krok nepopulární, ale vzhledem k velké zástavbě a...

1. Povedlo se nám zabránit další devastaci Žalovské aleje developerem.
2. Na náš návrh se aktualizuje seznam veřejných prostranství - ulice, parky, náměstí a aleje. Nové aleji, která vede od Dubečnice, pod vodárnou a dále až na hranici katastru obce jsme dali jméno Žalovská alej.
3. Tuto alej chceme doplnit výsadbou stromů, se kterou nám pomůže...

I přes finále MS v hokeji a fotbalové utkání Sparta-Slavia se nás při vydařeném počasí sešlo dost na to, abychom si zazpívali a prohodili pár slov.

Vítáme léto

26.05.2019

Zveme Vás na setkání, kde si nejen poklábosíme, ale i zazpíváme za doprovodu kytar. Seznam písní, které si můžete nacvičit :-) : Rodné údolí, Rosa na kolejích, Růže z Texasu, Sbohem lásko, Montgomery, Veď mě dál, Zahrada ticha, Není nutno, Okoř, Niagara, Panenka, Vesnická romance, Mašinka a další

Díky naší iniciativě a zastupitelce Evě se tento problém o záboru a znečištění pozemku firmou White Hill řešil i při jednání zastupitelstva a na radě města, na kterém se usnesli v plném počtu.
1. RM bere na vědomí informaci o využívání pozemku ve vlastnictví města pro účely stavby, poškozování veřejné zeleně a znečišťování životního prostředí ze...

Zcela náhodou, při svých procházkách po Žalově, jsme si všimli, že se stavební firma White Hill Zahrady Roztoky s.r.o. dopouští porušování stavebního zákona, stavebního povolení i zákona na ochranu přírody a krajiny. Na základě toho jsme podali stížnost adresovanou Radě města.

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat,...