Aktuality


V minulém čísle Odrazu zveřejnily vítězné volební strany TOP 09 a Sakura svou koaliční smlouvu, která v mnoha bodech koresponduje i s našimi body programu. Je to přirozené, neboť v menších městech jsou zájmy stran a hnutí velmi podobné. Jsem tomu ráda, protože některé projekty navrhované v této smlouvě se mi líbí a určitě pro ně zvednu ruku. V...

Není náhoda, že sdružení nezávislých kandidátů Cesta pro město vám chce poděkovat za vaši volební účast až v tomto čísle Odrazu. Pro říjnový Odraz byl termín uzávěrky 4.10.2018. Proto bylo pro nás překvapením, že v říjnovém vydání Odrazu byla nejen poděkování za vaše hlasy, ale i články, popisující povolební stav v našem městě, ačkoliv...

Máme staro-nové vedení našeho města. Třetí volební období bude starostou Roztok pan Jan Jakob. (TOP 09 a NK), který je zastupitelem od roku 2010. Druhé volební období bude neuvolněným místostarostou pan Tomáš Novotný (SAKURA), který je zastupitelem nepřetržitě od roku 1989 a také pan Michal Hadraba (SAKURA) který je zastupitelem od roku 2014. Oba...

Děkujeme za Vaše volební hlasy pro naše sdružení. Díky Vám jsme získali 6,47% a tím i jedno místo v zastupitelstvu pro naší kandidátku Evu Sodomovou.