Aktuality


Není náhoda, že sdružení nezávislých kandidátů Cesta pro město vám chce poděkovat za vaši volební účast až v tomto čísle Odrazu. Pro říjnový Odraz byl termín uzávěrky 4.10.2018. Proto bylo pro nás překvapením, že v říjnovém vydání Odrazu byla nejen poděkování za vaše hlasy, ale i články, popisující povolební stav v našem městě, ačkoliv...

Máme staro-nové vedení našeho města. Třetí volební období bude starostou Roztok pan Jan Jakob. (TOP 09 a NK), který je zastupitelem od roku 2010. Druhé volební období bude neuvolněným místostarostou pan Tomáš Novotný (SAKURA), který je zastupitelem nepřetržitě od roku 1989 a také pan Michal Hadraba (SAKURA) který je zastupitelem od roku 2014. Oba...

Děkujeme za Vaše volební hlasy pro naše sdružení. Díky Vám jsme získali 6,47% a tím i jedno místo v zastupitelstvu pro naší kandidátku Evu Sodomovou.

Bohužel počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme si pro vás připravili dobroty. Vděčné byly zejména děti.

Nečekali jsme, jak dopadnou volby, abychom mohli udělat něco pro Roztoky. O víkendu jsme vzali pytle, rukavice, hrábě a vydali jsme se do parku na Tyršově náměstí. Na první pohled zdál upravený, ale když jsme nahlédli do křoví a kolem zadních laviček, tak jsme našli spoustu lahví, plechovek, střepů, obalů od potravin, tisíce nedopalků, a dokonce i...