Aktuality

V posledním zářijovém týdnu se v zasedací místnosti MÚ sešli zástupci našeho města, Trigemy a Lidlu s občany Roztok, aby si řekli všechna pro a proti k výstavbě supermarketu Lidl v prostorách bývalého Barumu v Žalově. Více zde..

Keřová alej

01.10.2019

V původním projektu jsme avizovali sázení stromů na Holém vrchu podél panelové cesty. Po jednání s vlastníky pozemků a vzhledem k náklonu svahu jsme ustoupili od výsadby stromů. V těchto dnech se dokončuje výsadba keřů (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Prunus spinosa, Sambucus nigra), které v budoucnu vytvoří přirozenou ochranu...

Ač se zdálo, že byl park uklizený, stejně jsme nasbírali 2pytle odpadků. Děkujeme všem zúčastněným.

Výsadba keřů a stromů je předběžně domluvena se sdružením Sázíme stromy na podzim, kdy společnými silami vysázíme cca 14 stromů a několik keřů do max. výšky růstu 3 m na pozemcích města vedle panelky. Doufáme i v hojnou účast občanů. Sázení budeme dopředu avizovat.

Dočkali jsme části našeho požadavku umístění sloupků pro zabránění vjezdu aut k Holému vrchu s označením zákazu vjezdu. K našemu potěšení v místě zabudovali i boční zábrany, aby se centrální sloupek nedal objíždět.