Aktuality


Výsadba keřů a stromů je předběžně domluvena se sdružením Sázíme stromy na podzim, kdy společnými silami vysázíme cca 14 stromů a několik keřů do max. výšky růstu 3 m na pozemcích města vedle panelky. Doufáme i v hojnou účast občanů. Sázení budeme dopředu avizovat.

Dočkali jsme části našeho požadavku umístění sloupků pro zabránění vjezdu aut k Holému vrchu s označením zákazu vjezdu. K našemu potěšení v místě zabudovali i boční zábrany, aby se centrální sloupek nedal objíždět.

Navrhli jsme vysázení stromořadí podél pravé strany cesty, která by poskytla stín lidem, zmírnila erozi půdy a krajiny a menší živočichové a ptáci by zde našli útočiště. Na jednom z prvních jednání zastupitelstva města jsme dostali podporu a hlavně z rozpočtu 150tis. Kč Není to mnoho, když si uvědomíte, že vzrostlejší strom se zavlažovací kapsou a...

Tuto alej, která se táhne skoro přes celou Dubečnici, dále podél nové výstavby rodinných domů společnosti White hill, pod vodárnou a končí na hranici katastru s Úněticemi jsme pojmenovali Žalovská alej a zažádali jsme o její zařazení do seznamu veřejných prostranství města.
Členové našeho sdružení Cesta pro město zjistili, že tato alej, která je...

Už několikrát jsme upozornili na to, že napojení na vodovodní a kanalizační řad nově vznikajících obytných lokalit by mělo být zpoplatněno /poplatek by zaplatil developer/. Některá města toho využívají a tím získávají finance do městské kasy na opravy kanalizace a vodovodních přípojek. Je to krok nepopulární, ale vzhledem k velké zástavbě a...

1. Povedlo se nám zabránit další devastaci Žalovské aleje developerem.
2. Na náš návrh se aktualizuje seznam veřejných prostranství - ulice, parky, náměstí a aleje. Nové aleji, která vede od Dubečnice, pod vodárnou a dále až na hranici katastru obce jsme dali jméno Žalovská alej.
3. Tuto alej chceme doplnit výsadbou stromů, se kterou nám pomůže...