Aktuality


Vítáme léto

26.05.2019

Zveme Vás na setkání, kde si nejen poklábosíme, ale i zazpíváme za doprovodu kytar. Seznam písní, které si můžete nacvičit :-) : Rodné údolí, Rosa na kolejích, Růže z Texasu, Sbohem lásko, Montgomery, Veď mě dál, Zahrada ticha, Není nutno, Okoř, Niagara, Panenka, Vesnická romance, Mašinka a další

Díky naší iniciativě a zastupitelce Evě se tento problém o záboru a znečištění pozemku firmou White Hill řešil i při jednání zastupitelstva a na radě města, na kterém se usnesli v plném počtu.
1. RM bere na vědomí informaci o využívání pozemku ve vlastnictví města pro účely stavby, poškozování veřejné zeleně a znečišťování životního prostředí ze...

Zcela náhodou, při svých procházkách po Žalově, jsme si všimli, že se stavební firma White Hill Zahrady Roztoky s.r.o. dopouští porušování stavebního zákona, stavebního povolení i zákona na ochranu přírody a krajiny. Na základě toho jsme podali stížnost adresovanou Radě města.

Žalov - dříve malá samostatná obec, tvořící dnes část města Roztoky, roste a roste a za pár let se přiblíží počtem obyvatel Roztokám. Postará se o to výstavba rodinných a bytových domů na Dubečnici, Panenské I. a Panenské II. a později také výstavba v oblasti Horní Žalov. Je nás stále více a potřebujeme nejen kde bydlet, ale také kde sportovat,...

Prosincové, předvánoční jednání zastupitelstva 19.12. se neslo v duchu rozpočtu na rok 2019. Zatímco koalice plánuje vzít si 100 mil. půjčku na výstavbu školy, opozice naopak navrhuje šetřit, kde se dá a nepřeje si zadlužovat město, ani příští vedení města na mnoho let dopředu. Koalice je přesvědčena, že dluh splatí do dvanácti let!? Mnozí z nás...