CESTA pro MĚSTO

ROZTOKY a ŽALOV

Děkujeme Vám za důvěru!


I díky vám máme zastupitelku Evu Sodomovou a další členy v těchto komisích.

Kontrolní výbor - Jiří Macák

Kulturní komise - Iveta Fučíková

Komise životního prostředí - Iva Bartizalová

Stavební komise - Renata Bartková Sodomová

Finanční komise - Vláďa Fučík

Redakční rada - Eva Sodomová