Aktuality

Zástupci města Roztoky zvou na další projednání ÚP
Kdy? V úterý 18. února v 18 hodin
Kde? V zasedací místnosti radnice
Přítomni a k diskusi připraveni budou radní Zdeněk Richter, zastupitel pověřený přípravou UZ. plánu, a arch. Boček. Toho jsme si najali, aby uzemní plán takzvaně pořídil.
V neformální, cca dvouhodinové debatě, bude možno si...

S problémem kriminality mládeže se potýká každé město a každá větší obec a Roztoky nejsou výjimkou. Velmi si cením návrhu opozičních zastupitelek pí. Dvořákové a pí. Šášinkové vytvořit plán prevence kriminality. Koaliční zastupitelé si řešení tohoto problému dali před více než rokem do koaliční smlouvy, a proto se na jednání zastupitelstva zvedla...

V minulém čísle Odrazu jsem psala o Územním plánu obecně a neměl to být útok na pana zastupitele Richtera ani na pana Arch. Bočka. Je mi líto, pokud to tak cítili a omlouvám se. Byl to čistě můj názor po prostudování návrhu Územního plánu, a tak jsem to cítila zase já.